Liturgia domácej cirkvi – VEĽKÝ PIATOK

V dnešné popoludnie sa schádzame v našej domácnosti okolo kríža, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovho umučenia. Na vrchu Kalvárie nám Kristus odhaľuje svoju nekonečnú lásku. Boh sa necháva ľuďmi pribiť na kríž. Boh sa nezmocňuje tohto sveta armádou ani peniazmi. Kristus vládne tým, že nás priťahuje láskou.

Liturgia domácej cirkvi – ZELENÝ ŠTVRTOK

dnešný večer sa schádzame v našej domácnosti okolo spoločného stola, aby sme si pripomenuli pamiatku Pánovej večere. Ako Pán Ježiš vytvoril spoločenstvo so svojimi apoštolmi, aj my chceme vytvoriť spoločenstvo jeho učeníkov, bratov a sestier, ktorých spája Kristova láska.

Pôstna aktivita pre deti

Milé deti, v pôste si pripomíname utrpenie Pána Ježiša za nás. Toto sa najviac ukázalo na kríži, kde Pán Ježiš za naše hriechy zomrel. Aby sme si to aj my lepšie pripomenuli, pozývame vás na pôstnu aktivitu: „Buď odvážny a kráčaj po krížovej ceste za Ježišom“, ktorú...

Povolanie

Témou čítaní uplynulej nedele bolo povolanie. Keďže z technických príčin ste mali možnosť počuť z kázne len zostrih (aj to nie príliš inteligentný zostrih), chcem aspoň takto ponúknuť jej plné znenie, pre tých, ktorých by zaujímali chýbajúce medzičlánky ? Keď hovoríme...

Komentár k Lk 14,25 – 33

V evanjeliu, ktoré sme čítali pri svätej omši v stredu 4.11.  (Lk 14,25 – 33) Pán Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku nemu a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom.    Toto miesto sa zvykne...