Z novicky Magdalény sa stala sestra Luisa Maria

Život zasvätených osôb zjavuje tajomstvo Boha, ktorý miluje človeka tak ako ženích svoju nevestu. Novicka Magdaléna Kucková pocítila vo svojom srdci pozvanie k takejto láske a odpovedala na ňu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha...

Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

V utorok 8.9.2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v CVČ Strom. Od 13:00 do 17:00 hod. boli pripravené pre deti zábavné stanovištia, pri ktorých mali vykonať presne určenú aktivitu, za ktorú získali pečiatku do súťažného pasu. Pri nazbieraní 7 pečiatok, dostali...

ERKO – MAXI stretko

V utorok 15.9.2020, erko animátori spoločne s deťmi strávili poobedie plné hier, aktivít, zábavy a smiechu. Deťom bola predstavená ročná téma – Stvorení pre MY. Pozvané boli všetky deti, ktoré sa chcú aj tento rok zapojiť do erko stretiek. Deti mohli zažiť, ako...

sv. Ján Mária Vianney na Slovensku

S cieľom vyprosiť povzbudenie pre kňazov v aktívnej službe, obnovenie nádeje a vytrvalosti vo vernosti pre starých, respektíve chorých kňazov, ale aj s túžbou prosiť o odvahu pre mladých chlapcov, aby dokázali s radosťou odpovedať na volanie do kňazstva, organizuje...

Rozlúčka s kaplánom Michalom

Veľa dôstojný pán farár Dušan Pecko, dôstojný pán kaplán Daniel Balej, milý pán rektor seminára Redemptoris Mater Janko Hlávka a milí farníci. Chcel by som sa z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať za vrúcne prijatie, za všetku lásku a porozumenie, ktoré ste mi...