Duchovné slávenie sv. omše

Milé naše rodiny a zvlášť prvoprijímajúce deti, stále platí, že plnou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť v kostole s prijatím Eucharistie – svätého prijímania. Ak je nám to však znemožnené z určitých dôvodov (choroba – moja alebo niekoho o koho sa...

Detská burza svätého Jozefa

V sobotu 26.septembra v čase od 9:00-12:00 prebehla v hale CVČ Strom bezplatná detská burza sv. Jozefa. Akciu sa podujali zorganizovať mladé rodiny z farnosti v spolupráci s farnosťou Dobrého Pastiera a CVČ Strom. Cieľom burzy bolo v duchu ekológie darovať veci ďalej...

Z novicky Magdalény sa stala sestra Luisa Maria

Život zasvätených osôb zjavuje tajomstvo Boha, ktorý miluje človeka tak ako ženích svoju nevestu. Novicka Magdaléna Kucková pocítila vo svojom srdci pozvanie k takejto láske a odpovedala na ňu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha...

Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

V utorok 8.9.2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v CVČ Strom. Od 13:00 do 17:00 hod. boli pripravené pre deti zábavné stanovištia, pri ktorých mali vykonať presne určenú aktivitu, za ktorú získali pečiatku do súťažného pasu. Pri nazbieraní 7 pečiatok, dostali...

ERKO – MAXI stretko

V utorok 15.9.2020, erko animátori spoločne s deťmi strávili poobedie plné hier, aktivít, zábavy a smiechu. Deťom bola predstavená ročná téma – Stvorení pre MY. Pozvané boli všetky deti, ktoré sa chcú aj tento rok zapojiť do erko stretiek. Deti mohli zažiť, ako...