Povolanie

Témou čítaní uplynulej nedele bolo povolanie. Keďže z technických príčin ste mali možnosť počuť z kázne len zostrih (aj to nie príliš inteligentný zostrih), chcem aspoň takto ponúknuť jej plné znenie, pre tých, ktorých by zaujímali chýbajúce medzičlánky 🙂 Keď hovoríme...

Komentár k Lk 14,25 – 33

V evanjeliu, ktoré sme čítali pri svätej omši v stredu 4.11.  (Lk 14,25 – 33) Pán Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku nemu a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom.    Toto miesto sa zvykne...