Manželské večery

Kurz Manželské večery
Kurz Manželské večery tvorí 7 stretnutí. Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah. Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť spolu ako pár čas a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva. Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité zručnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život. Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom sa navzájom počúvať a rozprávať sa o jednotlivých témach k danému večeru. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované, čo ocenia najmä manželskí partneri, ktorí majú väčšie ťažkosti pri zdieľaní. Manželské večery sa dnes konajú vo viac ako 28 štátoch sveta.
Ako: osobne v našej farnosti
Kedy: pripravujeme
Kde: vo farnosti Dobrého pastiera, Žilina – Solinky
Kto: manželské páry
Registrácia: pripravujeme
Limit: 20 párov
príspevok na kurz: 30€
v príspevku je zahrnuté: 2x zápisník (pracovný zošit), technické zabezpečenie. Ak bude kurz prebiehať formou osobnej účasti, k tomuto príspevku sa pripočíta dobrovoľný príspevok 15€ na každé zo 7 stretnutí, t.j. +105€
Kto kurz vytvoril?
Nicky a Sila Lee
Kurz vytvorili Nicky a Sila Lee v roku 1996. Manželia Leeoví pôsobia v Holy Trinity Brompton v Londýne, kde vznikli tiež celosvetovo populárne kurzy Alfa. Nicky a Sila žijú v manželstve viac ako 30 rokov a majú štyri deti. Na tému manželstva už prednášali tisícom párov, sú spoluautormi Knihy o manželstve, z ktorej sa od jej vydania v roku 2000 predalo asi 100 000 výtlačkov. Sú tiež autormi Knihy o rodičovstve, ktorá bola vydaná v roku 2008. Kurz Manželské večery usporadúvajú v Holy Trinity Brompton trikrát ročne s priemernou účasťou asi sto párov v každom cykle.
Komu je určený?
Všetkým manželským párom
Kurz je určený všetkým manželským párom, ktoré na sebe chcú pracovať a spoločne investovať do svojho vzťahu. Vôbec nezáleží na tom, či v manželstve žijete menej ako dva roky alebo viac ako tridsať rokov. Ak máte pekné manželstvo, kurz vám pomôže ďalej ho zlepšiť a posilní vaše dobré návyky. Na druhej strane, ak máte v manželstve ťažkosti, kurz vám poskytne praktické zručnosti, ktoré vám pomôžu ťažkosti prekonať. Páry, ktoré už žili oddelene, využili kurz ako príležitosť k zmiereniu sa a k nájdeniu cesty spať. I keď je kurz založený na kresťanských princípoch, veľmi prospeje všetkým manželským párom. Kurz vysoko ocenili i mnohé páry z necirkevného prostredia.
Ako vyzerá večer na kurze?
Večera
Každý večer začína večerou pri sviečkach. Ponúka príležitosť stráviť čas spolu ako pár alebo s ďalšími pármi.
Príhovor
Vždy po večeri nasleduje príhovor. Príhovory prinesú mnoho praktických princípov, príbehov zo života, vtipných citátov, nečakaných štatistík i inšpiratívnych nápadov. Kurz je založený na kresťanských princípoch, ale je určený každému páru.
Káva a čas na diskusiu
Súčasťou príhovoru sú aj cvičenia, ktoré robíte spolu ako pár. Snažíme sa vytvoriť také prostredie, aby ste mali istotu, že váš rozhovor nebude nikto ďalší počuť. V pozadí hrá hudba. Počas najdlhšieho cvičenia se podáva káva alebo čaj a zákusok.
Domáce cvičenia
Na konci každého stretnutia dostanete domáce cvičenie, ktoré by ste spolu do ďalšieho stretnutia mali urobiť. Domáce cvičenia nikto nevyberá, ani nehodnotí, ide čisto o váš prospech. Cvičenie vám má pomôcť pokračovať v rozhovore aj doma.
Témy jednotlivých večerov
1. Budovanie pevných základov
Táto časť má pomôcť manželom porozumieť, ako ich životný štýl ovplyvňuje ich vzájomný vzťah a manželstvo. Má pomôcť objaviť ich vzájomné aj individuálne potreby zvlášť v emocionálnej rovine.
2. Umenie komunikovať
Komunikácia je životne dôležitá zručnosť silného a zdravého manželstva. Táto časť sa zameriava na schopnosť efektívne komunikovať svoje pocity a prežívanie, čo ide ruka v ruke s umením pozorne načúvať potrebám partnera.
3. Riešenie konfliktov
V tejto časti si partneri osvoja nástroje na posilnenie vzájomnej intimity a prehĺbenie dôvery. Prejavenie úcty a rešpektu, rozpoznanie a uznanie vzájomných rozdielov, tolerancia a eliminácia nesúhlasu v našom správaní, ktoré vedú k uzavretiu vzájomnej dohody a súhlasu, ako aj iné nástroje správania sa. To všetko sa v rukách manželov stane pevnou kotvou pri riešení vzájomných nezhôd a konfliktov.
4. Sila odpustenia
Každé spôsobené zranenie narušuje rovnováhu a ovplyvňuje naše správanie na emocionálnej či psychickej úrovni. Dokonca môže viesť k prepuknutiu fyzických symptómov. Narušený spánok, znížená chuť do jedla, uzavretie sa do seba či postupné prepadanie do depresie, to všetko môže nastať, ak v sebe partneri prehlbujú hnev a neodpustenie. Nakoniec to môže vyústiť až do rozpadu manželstva. Umenie odpustiť jeden druhému je preto kľúčové v živote manželov. Pomocou jednoduchých krokov získajú manželia praktický návod na to, ako si vzájomne odpustiť, prekonať zranenia z minulosti a naučia sa, aká je prevencia tohto problému.
5. Vplyv širšej rodiny – minulosť a prítomnosť
Táto časť pomáha partnerom pochopiť, ako rodinné zázemie ovplyvňuje ich manželstvo a vzájomný vzťah. Ponúka niekoľko praktických rád ako si vybudovať zdravý vzťah s rodičmi a rodinou svojho partnera.
6. Dobrý sex
Aj v tejto oblasti je nevyhnutné sa rozvíjať a učiť. Nie je to len poleva na torte, ale ide o dôležitú ingredienciu každého silného a pevného manželstva. Každý pár žije sexuálnym životom, ale len málo párov je schopných sa o tom rozprávať. Táto časť vo vzájomnej komunikácii partnerov odkrýva nevypovedané a odhaľuje ich vzájomné potreby v tejto oblasti. Cieľom tejto témy je predísť frustrácii a izolácii, pochopiť sexuálne rozdiely a pomôcť partnerom prehĺbiť vzájomnú intimitu.
7. Láska v akcii
Táto časť sa zameriava na vyjadrenie lásky piatimi spôsobmi – tzv. piatimi jazykmi lásky. Pre zrelý duševný vývoj každého jedinca je nevyhnutné objaviť, ktorý z týchto piatich jazykov v ňom dominuje. Partneri sa učia vzájomne porozumieť jazyku lásky druhého a tiež to, ako to uplatniť v praxi. Naučiť sa milovať druhého jeho vlastným jazykom lásky vedie k harmónii a stabilite manželského vzťahu.
Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.