Farnosť Dobrého pastiera

Rímskokatolícka cirkev
Farské oznamyLive prenosy

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Kňazi Farnosti Dobrého pastiera budú naďalej poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich takými spôsobmi,
ktoré neprotirečia vydaným nariadeniam.

Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – piatok o 18:00 h
Sobota – 18:00 h
Nedeľa – 10:30 h

Svätá spoveď (hala CVČ) – pondelok – piatok po tel. dohovore v čase  od 8:00 h do 10:00 h, od 15:00 h do 16:00 h, od 19:00 h do 20:00 h | sobota po tel. dohovore v čase od 15:00 h do 17:00 h 

Rozdávanie sv. prijímania (hala CVČ) – pondelok – piatok po tel. dohovore v čase  od 8:00 h do 10:00 h, od 15:00 h do 16:00 h, od 19:00 h do 20:00 h | sobota po tel. dohovore v čase od 15:00 h do 17:00 h | nedeľa po tel. dohovore v čase od 12:00 h do 15:00 h

Adorácia (kostol – max. 4 osoby) Pondelok – piatok  –  8:00 – 16:30 h | Online tichá adorácia  od 18:30 – 20:00 h. Na záver modlitba kompletória a požehnanie. (v párnom týždni podľa aktuálneho rozpisu – viac na https://solinky.farnost.org/adoracia)

Posvätný ruženec Pondelok – piatok vysielaný cez YouTube o 17:15 h

Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné,
avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. 

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky

 • Ak má niekto túžbu zúčastniť sa svätej omše, v kostole je možné počas dňa, kedy je kostol otvorený vypísať formulár k účasti na sv. omši. Treba ho vložiť do označenej schránky. Následne vás zapíšeme do nášho zoznamu a osobne vás budeme kontaktovať, aby sme vás pozvali na sv. omšu.

Podmienky podľa ktorých budeme pozývať na sv. omšu:

 1. Farník farnosti Dobrého pastiera Žilina – Solinky
 2. Osoba za ktorú je slúžená sv. omša (alebo má daný úmysel na ten deň)
 3. Uprednostňovaní budú tí, ktorí nemajú možnosť sledovať naše sv. omše cez internet
 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou svätou omšou kňaza.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Prosíme rešpektujte, aby počas bežného vstupu do kostola boli vo vnútri max. 4 osoby. Sedenie v kostole je možné len na označených miestach.
 • Dodržujte prosíme respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • prijímanie (Eucharistiu) v tomto období podávame na ruku.
 • Sviatosť krstu udeľujeme v dohodnutých termínoch. Ak sa dá, odložte krst na obdobie po korone.
 • Sviatosť pomazania chorých a súrne zaopatrovanie vysluhujeme po telefonickom dohovore s najvyššou mierou hygieny.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Podľa aktuálnych nariadení a pri rozlohe nášho kostola 615,6 m2 môže byť na obradoch krstu, sobáša a pohrebu maximálne 41 osôb v kostole.
 • Sviatosť birmovania sa z 25.10.2020 presúva na nový termín, ktorý vyhlásime po uvoľnení opatrení.
 • Úradné záležitosti vybavujeme len počas upravených úradných hodín.

Streda: od 8:30 h do 9:30 h

Piatok: od 15:00 h do 16:00 h

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

V kostole je kamera | Viac na novej farskej stránke  www.solinky.farnost.org |aktualizované 21.10.2020 15:00h

Kňazi Farnosti Dobrého pastiera budú naďalej poskytovať duchovnú starostlivosť o veriacich takými spôsobmi,
ktoré neprotirečia vydaným nariadeniam.

Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – piatok o 18:00 h
Sobota – 18:00 h
Nedeľa – 10:30 h

Svätá spoveď (hala CVČ) – pondelok – piatok po tel. dohovore v čase  od 8:00 h do 10:00 h, od 15:00 h do 16:00 h, od 19:00 h do 20:00 h | sobota po tel. dohovore v čase od 15:00 h do 17:00 h 

Rozdávanie sv. prijímania (hala CVČ) – pondelok – piatok po tel. dohovore v čase  od 8:00 h do 10:00 h, od 15:00 h do 16:00 h, od 19:00 h do 20:00 h | sobota po tel. dohovore v čase od 15:00 h do 17:00 h | nedeľa po tel. dohovore v čase od 12:00 h do 15:00 h

Adorácia (kostol – max. 4 osoby) Pondelok – piatok  –  8:00 – 16:30 h | Online tichá adorácia  od 18:30 – 20:00 h. Na záver modlitba kompletória a požehnanie. (v párnom týždni podľa aktuálneho rozpisu – viac na https://solinky.farnost.org/adoracia)

Posvätný ruženec Pondelok – piatok vysielaný cez YouTube o 17:15 h

Slávenie verejných bohoslužieb zostáva možné,
avšak s limitom 6 osôb, vrátane kňaza. 

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky

 • Ak má niekto túžbu zúčastniť sa svätej omše, v kostole je možné počas dňa, kedy je kostol otvorený vypísať formulár k účasti na sv. omši. Treba ho vložiť do označenej schránky. Následne vás zapíšeme do nášho zoznamu a osobne vás budeme kontaktovať, aby sme vás pozvali na sv. omšu.

Podmienky podľa ktorých budeme pozývať na sv. omšu:

 1. Farník farnosti Dobrého pastiera Žilina – Solinky
 2. Osoba za ktorú je slúžená sv. omša (alebo má daný úmysel na ten deň)
 3. Uprednostňovaní budú tí, ktorí nemajú možnosť sledovať naše sv. omše cez internet
 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou svätou omšou kňaza.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Prosíme rešpektujte, aby počas bežného vstupu do kostola boli vo vnútri max. 4 osoby. Sedenie v kostole je možné len na označených miestach.
 • Dodržujte prosíme respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • prijímanie (Eucharistiu) v tomto období podávame na ruku.
 • Sviatosť krstu udeľujeme v dohodnutých termínoch. Ak sa dá, odložte krst na obdobie po korone.
 • Sviatosť pomazania chorých a súrne zaopatrovanie vysluhujeme po telefonickom dohovore s najvyššou mierou hygieny.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Podľa aktuálnych nariadení a pri rozlohe nášho kostola 615,6 m2 môže byť na obradoch krstu, sobáša a pohrebu maximálne 41 osôb v kostole.
 • Sviatosť birmovania sa z 25.10.2020 presúva na nový termín, ktorý vyhlásime po uvoľnení opatrení.
 • Úradné záležitosti vybavujeme len počas upravených úradných hodín.

Streda: od 8:30 h do 9:30 h

Piatok: od 15:00 h do 16:00 h

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

V kostole je kamera | Viac na novej farskej stránke  www.solinky.farnost.org |aktualizované 21.10.2020 15:00h

Live prenos z kostola Dobrého pastiera

Aktuálne

Október: svätá Mária Goretti

Krátky životopis

Narodila sa v Corinalde v Taliansku v roku 1890 v chudobnej rodine. Detstvo prežila neďaleko Nettuna a mala ho tvrdé: pomáhala matke v domácich prácach. Bola nábožná a vytrvalá v modlitbe. V roku 1902 zomrela pri obrane čistoty pred útočníkom mladíkom Alessandrom. Radšej sa dala dopichať dýkou, ako by sa mala dať zhanobiť. No ešte pred odchodom do neba, svojmu vrahovi zo srdca odpustila.

„Alessandrovi odpúšťam a chcem, aby bol so mnou v nebi.”

Odpustiť

Modlitba

Bože, pôvodca nevinnosti a milovník čistoty, ty si svätej Márii Goretti dal v kvete mladosti milosť mučeníctva pri obrane čistoty a v nebi si ju odmenil vencom slávy; prosíme ťa, na jej orodovanie udeľ nám milosť, aby sme odhodlane a verne zachovávali tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

* 16. október 1890 Corinaldo (Ancona), Taliansko
† 6. júl 1902 Le Ferriere, Nettuno, Taliansko
sviatok: 6. júl

úmysel farnosti: za birmovancov

Modlitbová stena

Boh počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.

Farnosť v obrazoch

Zo života farnosti 

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Sme farská cirkevná plnoorganizovaná deväťročná škola s materskou školou.

Chcem darovať

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11

Čím práve žijeme?

Aktuality zo života farnosti

LECTIO DIVINA

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.
Už bývalý pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akými sa môže dnes obnoviť Cirkev, je lectio divina, čiže – citujem: „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Práve citovanú myšlienku spresnil týmito slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe lectio divina, duchovného čítania Svätého písma. Táto prax spočíva v dlhšom zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa opätovne číta, ba takmer „prežúva“, ako to označujú Otcovia (typickým výrazom ruminatio) s cieľom vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá by živila meditáciu a kontempláciu a stala by sa akoby životnou miazgou pre konkrétny život. Podmienkou praktizovania lectio divina je, aby myseľ i srdce osvietil Duch Svätý, teda sám inšpirátor Svätého písma, a teda, aby boli disponované na postoj „nábožného počúvania.“ Takýto bol typický postoj Panny Márie, ako ho symbolicky predstavujú ikony zvestovania.
Stačí, ak aj my dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, tak ako to urobila Panna Mária.

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105) – toto hovorí žalmista o Božom Slove. Aj pre nás môže byť Božie Slovo Svetlom, aby sme videli kam máme kráčať v tomto čase zmätku a dezorientácie.

ROČNÝ ROZPIS ČÍTANIA BIBLIE

Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.

MILIÓN DETÍ sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/