Čím farnosť žije

Lectio Divina

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova.

Lectio Divina

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova.
Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií. Už bývalý pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akými sa môže dnes obnoviť Cirkev, je lectio divina, čiže – citujem: „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Práve citovanú myšlienku spresnil týmito slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe lectio divina

Prinášame vám farskú aplikáciu

DOBRÝ PASTIER

ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.
neujde vám žiadna udalosť, podujatie, duchovná obnova
farské oznamy, podcasty, pozvanky

Aplikácia je dostupná na :

Zistiť viac

Prinášame vám farskú aplikáciu

DOBRÝ PASTIER

ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.
neujde vám žiadna udalosť, podujatie, duchovná obnova
farské oznamy, podcasty, pozvanky

Aplikácia je dostupná na :

Zistiť viac

Ročný rozpis čítania biblie

Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.
Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.
Rozpis svätých omší
Pondelok 6:30 18:00
Utorok 6:30 18:00
Streda 6:30 18:00
Štvrtok 6:30 18:00
Piatok 6:30 8:00* 18:00
Sobota 7:00** 18:00 (cez letné prázdniny)
Nedeľa 7:00 8:30 10:30 19:30***
* na 1. piatok v mesiaci s účasťou žiakov CZŠ s MŠ Dobrého Pastiera počas školského vyučovania
** v prvú sobotu v mesiaci nasleduje po sv. omši fatimská pobožnosť
*** len počas školského roka
Úradné hodiny
Úradné hodiny počas letných prázdnin
Pondelok 18:30 – 19:00
Streda 18:30 – 19:00
Piatok 18:30 – 19:00
Nestránkové dni sú v utorok, štvrtok a každý štátny a cirkevne prikázaný sviatok.
Úradné hodiny mimo letných prázdnin
Pondelok 8:00 - 8:30
Streda 8:00 - 8:30 16:00 – 17:00
Piatok 16:00 - 17:00*
*okrem prvého piatku v mesiaci
Nestránkové dni sú na prvý piatok v mesiaci (vtedy spovedáme), v utorok, štvrtok a každý štátny a cirkevne prikázaný sviatok.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia
Vysluhovanie sviatosti zmierenia vo farnosti: Spovedáme 1/2 hodinu pred sv. omšami (okrem nedele). V nedeľu spovedáme len počas dopoludňajších svätých omší o 8:30 a 10:30 a len ak nám to okolnosti dovoľujú.
Vysluhovanie sviatosti zmierenia v prvopiatkovom týždni:
Ráno Doobeda Večer
Pondelok 6:00 - 17:00
Utorok 6:00 - 17:00
Streda 6:00 - 17:00
Štvrtok 6:00 - 16:00
Piatok 6:00 7:30* 16:00
Sobota 6:30 - -
* vysluhovanie sviatosti zmierenia na prvý piatok počas školského roka s účasťou žiakov CZŠ s MŠ Dobrého pastiera