Farnosť Dobrého pastiera

Rímskokatolícka cirkev
Live prenosy

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Dôležité informácie

aktualizované 7.1.2021 12:00 h

logo


Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.


Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – sobota
18:00 h
Nedeľa
10:30 h

Adorácie vysielané cez YouTube
Pondelok až štvrtok
18:40 – 20:00 h – tichá
Piatok
18:40 – 20:00 h – moderovaná

Osobná modlitba v kostole
Pondelok – piatok
od 8:00 do 11:00 h a od 13:00 do 16:00 h.
Cez obedňajšiu prestávku sa bude kostol dezinfikovať.
Vstup do kostola je len cez hlavný vchod.

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky


INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • V súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.” Náš kostol bude od pondelka do piatka počas dňa otvorený od 8:00 do 11:00 h a od 13:00 do 16:00 h. Cez obedňajšiu prestávku sa bude kostol dezinfikovať. Vstup do kostola je len cez hlavný vchod.
 • Sviatosť krstu udeľujeme len v nevyhnutných prípadoch po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Ak potrebujete nevyhnutne vyslúžiť sv. spoveď, prosíme, dohodnite si individuálny termín e-mailom alebo telefonicky.
 • Farský kalendár na rok 2021, v ktorom pokračujeme s poznávaním svätých nášho kostola, si môžete zakúpiť pri východoch z kostola. Cena kalendára je 4 €.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je maximálne 2 osoby v kostole.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.
Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Dôležité informácie

aktualizované 7.1.2021 12:00 h

logo


Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb.


Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – sobota
18:00 h
Nedeľa
10:30 h

Adorácie vysielané cez YouTube
Pondelok až štvrtok
18:40 – 20:00 h – tichá
Piatok
18:40 – 20:00 h – moderovaná

Osobná modlitba v kostole
Pondelok – piatok
od 8:00 do 11:00 h a od 13:00 do 16:00 h.
Cez obedňajšiu prestávku sa bude kostol dezinfikovať.
Vstup do kostola je len cez hlavný vchod.

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky


INFORMÁCIE

 • Úmysly, ktoré ste nahlásili, budú odslúžené v daný deň súkromnou sv. omšou kňaza.
 • Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 • Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.
 • V súlade so zverejneným stanoviskom KBS – „tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.” Náš kostol bude od pondelka do piatka počas dňa otvorený od 8:00 do 11:00 h a od 13:00 do 16:00 h. Cez obedňajšiu prestávku sa bude kostol dezinfikovať. Vstup do kostola je len cez hlavný vchod.
 • Sviatosť krstu udeľujeme len v nevyhnutných prípadoch po dohovore e-mailom alebo telefonicky. Ak sa dá, odložte krst na neskôr.
 • Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny po telefonickom dohovore.
 • Bezodkladné záležitosti (pohreb, zaopatrenie chorého) vybavujeme priebežne po telefonickom dohovore.
 • Ak potrebujete nevyhnutne vyslúžiť sv. spoveď, prosíme, dohodnite si individuálny termín e-mailom alebo telefonicky.
 • Farský kalendár na rok 2021, v ktorom pokračujeme s poznávaním svätých nášho kostola, si môžete zakúpiť pri východoch z kostola. Cena kalendára je 4 €.
 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je maximálne 2 osoby v kostole.
 • Dodržujte, prosíme, respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme, aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Na vybavenie úradných záležitostí v kancelárii farského úradu, prosíme, využite e-mail fara@solinky.sk alebo tel. +421 903 982 982

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.
Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Live prenos z kostola Dobrého pastiera

Aktuálne

Pôstna aktivita pre deti

Pôstna aktivita pre deti

Milé deti, v pôste si pripomíname utrpenie Pána Ježiša za nás. Toto sa najviac ukázalo na kríži, kde Pán Ježiš za naše hriechy zomrel. Aby sme si to...

Alfa kurz pre mladých

Pripravili sme pre teba kurz ALFA „TEAM” ONLINE. Bude to čas, ktorý mne aj tebe má pomôcť budovať naše priateľstvá, spoločne nás formovať v ďalšej práci s novými birmovancami a hlavne v našom duchovnom živote. Potrebujeme práve teba.

Modlitbová stena

Boh počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.

Farnosť v obrazoch

Zo života farnosti 

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Sme farská cirkevná plnoorganizovaná deväťročná škola s materskou školou.

Chcem darovať

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11

Čím práve žijeme?

Aktuality zo života farnosti

LECTIO DIVINA

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.
Už bývalý pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akými sa môže dnes obnoviť Cirkev, je lectio divina, čiže – citujem: „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Práve citovanú myšlienku spresnil týmito slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe lectio divina, duchovného čítania Svätého písma. Táto prax spočíva v dlhšom zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa opätovne číta, ba takmer „prežúva“, ako to označujú Otcovia (typickým výrazom ruminatio) s cieľom vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá by živila meditáciu a kontempláciu a stala by sa akoby životnou miazgou pre konkrétny život. Podmienkou praktizovania lectio divina je, aby myseľ i srdce osvietil Duch Svätý, teda sám inšpirátor Svätého písma, a teda, aby boli disponované na postoj „nábožného počúvania.“ Takýto bol typický postoj Panny Márie, ako ho symbolicky predstavujú ikony zvestovania.
Stačí, ak aj my dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, tak ako to urobila Panna Mária.

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105) – toto hovorí žalmista o Božom Slove. Aj pre nás môže byť Božie Slovo Svetlom, aby sme videli kam máme kráčať v tomto čase zmätku a dezorientácie.

ROČNÝ ROZPIS ČÍTANIA BIBLIE

Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/