Farnosť Dobrého pastiera

Rímskokatolícka cirkev
Farské oznamyLive prenosy

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Z DÔVODU KARANTÉNY NA FARE SVÄTÁ SPOVEĎ A
SVÄTÁ OMŠA DNES VEČER (30.11) NEBUDE,
BUDE SA LEN ROZDÁVAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

ZAJTRA (1.12)
RORÁTNA SVÄTÁ OMŠA O 7:00 BUDE (ZASTUPOVANIE),
VEČERNÁ SVÄTÁ OMŠA NEBUDE.

ĎALŠIE INFORMÁCIE DOPLNÍME PRIEBEŽNE.

Dôležité informácie

aktualizované 24.11.2020 8:00 h

logo

Info pre birmovancov
(sviatosť birmovania 28.11.2020 o 15:00)
Štvrtok
Upratovanie po sv. omši. (cca 18:30 h)
Piatok
14:00 h Liturgia zmierenia
19:00 h Vigília
Sobota
15:00 h Sviatosť birmovania

Svätá spoveď
(kostol spovednica)
Pondelok – piatok
Pol hodina pred sv. omšou
Sobota
Pol hodina pred sv. omšou

Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – piatok
18:00 h
Nedeľa
10:30 h


od 23.11.2020 do 29.11.2020

Sväté omše pre verejnosť (kostol)
Pondelok – piatok
6:30 h
18:00 h
Sobota
7:00 h
Nedeľa
7:00 h; 8:30 h; 10:30 h; 12:00 h
19:30 h

Osobná modlitba v kostole
Pondelok – piatok
od 8:00 h do 18:00 h
Online tichá adorácia
od utorka do štvrtku
od 18:30 h do 20:00 h.
Na záver modlitba kompletória a požehnanie.

Sobota
od 7:30 h do 18:00 h
od 19:00 h do 20:00 h

Nedeľa
od 13:00 h do 19:30 h

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky

Pre verejné bohoslužby máme definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chráme.

 1. Podľa tohoto usmernenia, počet aktuálnych miest na sedenie v našom kostole je 220 miest z toho:
 • V hlavnej časti kostola (spodná časť): 120 miest na sedenie
 • Na chóruse: 100 miest na sedenie
 1. V kostole nie je možné stáť alebo sedieť na neoznačenom mieste!!!
 2. Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 3. Stále, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

 • Budúcu sobotu o 15:00 h bude v našej farnosti birmovka. V piatok o 14:00 h bude v kostole spovedanie birmovancov a potom večer o 19:00 h bude pre nich v kostole modlitbová vigília. Vigília bude aj v online prenose. Prosíme o porozumenie pri obsadzovaní kostola, aby sa do neho dostali na tieto akcie hlavne tí, ktorých sa birmovanie týka (birmovanci a birmovní rodičia). Večerná sv. omša v túto sobotu už nebude. Sobotná ranná sv. omša o 7:00 h zostáva bez zmeny.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť a položiť pred oltár. Vzadu v kostole si môžete kúpiť perníkový adventný veniec – cena je 10 € a je to zároveň aj príspevok na chod našej farnosti.
 • V najbližšie týždne si budete môcť zakúpiť farský kalendár na rok 2021, v ktorom pokračujeme s poznávaním svätých nášho kostola.
 • Pozývame rodičov a deti na rorátne sv. omše. Budú sa konať v pondelok až sobotu od 30. novembra o 7:00 h. Adventnou témou bude: „Spoznávame ruženec“. Keďže nemôžeme konať spoločné raňajky, deti dostanú raňajky so sebou.
 • Obnovujeme putovanie relikvií v našej farnosti. Sú ešte voľné termíny na november a december. Prihlásiť sa môžete telefonicky na farskom úrade.

 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte prosíme respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • Sv. prijímanie (Eucharistiu) v tomto období podávame na ruku.
 • Sviatosť krstu udeľujeme v dohodnutých termínoch. Ak sa dá, odložte krst na obdobie po korone.
 • Sviatosť pomazania chorých a súrne zaopatrovanie vysluhujeme po telefonickom dohovore s najvyššou mierou hygieny.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Podľa aktuálnych nariadení a pri rozlohe nášho kostola 615,6 m2 môže byť na obradoch krstu, sobáša a pohrebu maximálne 41 osôb v kostole.
 • Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15 m2 plochy chrámu. Sedenie v kostole je možné len na označených miestach.
 • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Viac info na farskej stránke a v aplikácii.
 • Úradné záležitosti vybavujeme len elektronickou poštou!!! (fara@solinky.sk)
  Časy kedy nás zastihnete pri telefóne +421 903 982 982 | streda 8:30 h – 9:30 h | piatok 15:00 h – 16:00 h |

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.
Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

 

Z DÔVODU KARANTÉNY NA FARE SVÄTÁ SPOVEĎ A
SVÄTÁ OMŠA DNES VEČER (30.11) NEBUDE,
BUDE SA LEN ROZDÁVAŤ SVÄTÉ PRIJÍMANIE

ZAJTRA (1.12)
RORÁTNA SVÄTÁ OMŠA O 7:00 BUDE (ZASTUPOVANIE),
VEČERNÁ SVÄTÁ OMŠA NEBUDE.

ĎALŠIE INFORMÁCIE DOPLNÍME PRIEBEŽNE.

Dôležité informácie

aktualizované 24.11.2020 8:00 h

logo

Info pre birmovancov
(sviatosť birmovania 28.11.2020 o 15:00)
Štvrtok
Upratovanie po sv. omši. (cca 18:30 h)
Piatok
14:00 h Liturgia zmierenia
19:00 h Vigília
Sobota
15:00 h Sviatosť birmovania

Svätá spoveď
(kostol spovednica)
Pondelok – piatok
Pol hodina pred sv. omšou
Sobota
Pol hodina pred sv. omšou

Sväté omše vysielané cez YouTube
Pondelok – piatok
18:00 h
Nedeľa
10:30 h


od 23.11.2020 do 29.11.2020

Sväté omše pre verejnosť (kostol)
Pondelok – piatok
6:30 h
18:00 h
Sobota
7:00 h
Nedeľa
7:00 h; 8:30 h; 10:30 h; 12:00 h
19:30 h

Osobná modlitba v kostole
Pondelok – piatok
od 8:00 h do 18:00 h
Online tichá adorácia
od utorka do štvrtku
od 18:30 h do 20:00 h.
Na záver modlitba kompletória a požehnanie.
Sobota
od 7:30 h do 18:00 h
od 19:00 h do 20:00 h
Nedeľa
od 13:00 h do 19:30 h

Sväté omše môžete sledovať cez

www.solinky.farnost.org alebo cez www.youtube.com/DobryPastierZilinaSolinky

Pre verejné bohoslužby máme definovanú možnosť využiť polovicu miest na sedenie v chráme.

 1. Podľa tohoto usmernenia, počet aktuálnych miest na sedenie v našom kostole je 220 miest z toho:
 • V hlavnej časti kostola (spodná časť): 120 miest na sedenie
 • Na chóruse: 100 miest na sedenie
 1. V kostole nie je možné stáť alebo sedieť na neoznačenom mieste!!!
 2. Počas sv. omše nie je možné zhromažďovať sa v okolí kostola.
 3. Stále, platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok.

 • Budúcu sobotu o 15:00 h bude v našej farnosti birmovka. V piatok o 14:00 h bude v kostole spovedanie birmovancov a potom večer o 19:00 h bude pre nich v kostole modlitbová vigília. Vigília bude aj v online prenose. Prosíme o porozumenie pri obsadzovaní kostola, aby sa do neho dostali na tieto akcie hlavne tí, ktorých sa birmovanie týka (birmovanci a birmovní rodičia). Večerná sv. omša v túto sobotu už nebude. Sobotná ranná sv. omša o 7:00 h zostáva bez zmeny.
 • Na budúcu nedeľu pri sv. omšiach budeme požehnávať adventné vence. Môžete si ich priniesť a položiť pred oltár. Vzadu v kostole si môžete kúpiť perníkový adventný veniec – cena je 10 € a je to zároveň aj príspevok na chod našej farnosti.
 • V najbližšie týždne si budete môcť zakúpiť farský kalendár na rok 2021, v ktorom pokračujeme s poznávaním svätých nášho kostola.
 • Pozývame rodičov a deti na rorátne sv. omše. Budú sa konať v pondelok až sobotu od 30. novembra o 7:00 h. Adventnou témou bude: „Spoznávame ruženec“. Keďže nemôžeme konať spoločné raňajky, deti dostanú raňajky so sebou.
 • Obnovujeme putovanie relikvií v našej farnosti. Sú ešte voľné termíny na november a december. Prihlásiť sa môžete telefonicky na farskom úrade.

 • Vstup a pobyt v kostole je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami.
 • Pri vchode do kostola alebo do farských priestorov si treba aplikovať dezinfekciu na ruky alebo použiť jednorazové rukavice.
 • Dodržujte prosíme respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu, nepodávať si ruky).
 • Ak ste osoba, ktorá má nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia, prosíme aby ste nevstupovali do kostola, ale zostali doma.
 • Sv. prijímanie (Eucharistiu) v tomto období podávame na ruku.
 • Sviatosť krstu udeľujeme v dohodnutých termínoch. Ak sa dá, odložte krst na obdobie po korone.
 • Sviatosť pomazania chorých a súrne zaopatrovanie vysluhujeme po telefonickom dohovore s najvyššou mierou hygieny.
 • V kostole vykonávame dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.
 • Podľa aktuálnych nariadení a pri rozlohe nášho kostola 615,6 m2 môže byť na obradoch krstu, sobáša a pohrebu maximálne 41 osôb v kostole.
 • Limit pre počet prítomných v chráme pre osobnú modlitbu v jednom okamihu je daný rozlohou chrámu: počet prítomných nesmie prekročiť jednu osobu na 15 m2 plochy chrámu. Sedenie v kostole je možné len na označených miestach.
 • Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že tohto roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Viac info na farskej stránke a v aplikácii.
 • Úradné záležitosti vybavujeme len elektronickou poštou!!! (fara@solinky.sk)
  Časy kedy nás zastihnete pri telefóne +421 903 982 982 | streda 8:30 h – 9:30 h | piatok 15:00 h – 16:00 h |

Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.
Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko
a Sedembolestná Panna Mária, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

 

 

Live prenos z kostola Dobrého pastiera

Aktuálne

1. adventná nedeľa

1. adventná nedeľa

Evanjelium podľa Marka − Mk 13, 33-37 Č 1: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7 Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19 R.: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a...

November: Svätý Kamil de Lellis

Krátky životopis

Narodil sa neďaleko Chieti v Abruzzách v roku 1550. Najprv bol vojakom, potom po obrátení sa zasvätil opatere chorých. Po ukončení štúdií a vysvätení za kňaza založil spoločnosť, ktorá stavala nemocnice a slúžila chorým. Zomrel v Ríme v roku 1614..

Chudobní chorí ľudia sú srdcom a zreničkou Boha,
a tak to, čo robíme pre chudobných,
robíme pre Boha samého.
Kde sa Boh skrýva

Modlitba

Milosrdný Bože, ty si svätému kňazovi Kamilovi udelil dar hrdinskej lásky k chorým; pre jeho zásluhy naplň nás duchom svojej lásky, aby sme ti slúžili vo svojich blížnych a v hodine našej smrti mohli bez strachu predstúpiť pred tvoju tvár. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

* 25. máj 1550 Bucchianico pri Pescare, Taliansko
† 14. júl 1614 Rím
sviatok: 14. júl


úmysel farnosti: za duše v očistci

Modlitbová stena

Boh počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.

Farnosť v obrazoch

Zo života farnosti 

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Sme farská cirkevná plnoorganizovaná deväťročná škola s materskou školou.

Chcem darovať

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11

Čím práve žijeme?

Aktuality zo života farnosti

LECTIO DIVINA

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.
Už bývalý pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akými sa môže dnes obnoviť Cirkev, je lectio divina, čiže – citujem: „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Práve citovanú myšlienku spresnil týmito slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe lectio divina, duchovného čítania Svätého písma. Táto prax spočíva v dlhšom zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa opätovne číta, ba takmer „prežúva“, ako to označujú Otcovia (typickým výrazom ruminatio) s cieľom vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá by živila meditáciu a kontempláciu a stala by sa akoby životnou miazgou pre konkrétny život. Podmienkou praktizovania lectio divina je, aby myseľ i srdce osvietil Duch Svätý, teda sám inšpirátor Svätého písma, a teda, aby boli disponované na postoj „nábožného počúvania.“ Takýto bol typický postoj Panny Márie, ako ho symbolicky predstavujú ikony zvestovania.
Stačí, ak aj my dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol, tak ako to urobila Panna Mária.

„Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ (Ž 119, 105) – toto hovorí žalmista o Božom Slove. Aj pre nás môže byť Božie Slovo Svetlom, aby sme videli kam máme kráčať v tomto čase zmätku a dezorientácie.

ROČNÝ ROZPIS ČÍTANIA BIBLIE

Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.

MILIÓN DETÍ sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

sa 18. októbra bude modliť ruženec za mier a jednotu vo svete

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/