Farnosť Dobrého pastiera

Rímskokatolícka cirkev
Farské oznamyBohoslužby

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu
už čoskoro

Aktuálne

ERKO – MAXI stretko

V utorok 15.9.2020, erko animátori spoločne s deťmi strávili poobedie plné hier, aktivít, zábavy a smiechu. Deťom bola predstavená ročná téma -...

September: svätý Ján Bosco

Krátky životopis

Narodil sa v roku 1815 pri Castelnuove v Turínskej diecéze. Detstvo mal tvrdé, a keď sa stal kňazom, vložil všetky svoje sily do výchovy chlapcov. S tým cieľom založil rozličné diela a najmä Spoločnosť svätého Františka Saleského (saleziánov). Napísal aj knihy na prehĺbenie a obranu viery. Zomrel v roku 1888.

Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko.
Ak ju stratíš, stratíš všetko.
Máš len jednu dušu

Modlitba

Všemohúci Bože, vo svätom kňazovi Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa; prosíme ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

* 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo, Taliansko
† 31. január 1888 Turín, Taliansko
sviatok: 31. január


úmysel farnosti: za učiteľov a žiakov

Adorácia

 

Tí, ktorí ste boli zapísaní na adoráciu v predchádzajúcom období, budete počas letných prázdnin kontaktovaní zodpovednou osobou, ktorá bude mať adoráciu na starosť. Dohodnete sa, či chcete pokračovať v adorácii a v akom termíne. Následne sa zverejnia termíny, na ktoré sa budú môcť zapísať tí, ktorí sa chcú pridať k adorujúcim.

Adorácia po novom začne od septembra, ak sa nevyskytnú nepredvídané okolnosti.

Zatiaľ počas letných prázdnin bude adorácia v utorok, stredu a piatok - po večernej sv. omši (kedy sa neupratuje) do 21:00 h a v nedeľu o 15:00 h spojená s modlitbou korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Kostol bude na súkromnú adoráciu otvorený denne po rannej sv. omši do večernej sv. omše.


Tí, ktorí ste mali termíny adorácie v predchádzajúcom v období, môžete si prísť zobrať malú pozornosť do sakristie.

Modlitbová stena

Boh počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.

Farnosť v obrazoch

Zo života farnosti 

CZŠ s MŠ Dobrého pastiera

Sme farská cirkevná plnoorganizovaná deväťročná škola s materskou školou.

Chcem darovať

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11

Čím práve žijeme?

Aktuality zo života farnosti

INFORMÁCIA

Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti
na nedeľných svätých omšiach

Slovenskí biskupi v prítomnosti apoštolského nuncia zhodnotili opatrenia, ktoré boli pre Cirkev i spoločnosť spojené s úsilím zastaviť šírenie koronavírusu. Vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení, ktoré v našej skúsenosti nemali obdobu.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, samozrejme nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach.

Bezpochyby zostávajú v platnosti výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku (napríklad veľkú obavu kvôli iným chronickým ochoreniam, pooperačným stavom, atď.). Ohľadom uvoľňovania ďalších opatrení KBS vedie komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Aktuálne informácie v tomto ohľade bude prinášať Tlačová kancelária KBS.

Kým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva platné dovolenie prijímať na ruku, o ktorom biskupi rozhodli pre čas núdze, kvôli ochrane zdravia a života.

ROČNÝ ROZPIS ČÍTANIA BIBLIE

Ponúkame vám pomôcku, aby ste hlbšie spoznali Krista cez Božie slovo. Dúfame, že denným čítaním Písma sa vám bude otvárať pravda o Bohu, o sebe, o živote. K ročnému plánu čítania Biblie sme pripojili aj plán na prečítanie Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý jasne a zrozumiteľne hovorí o pravdách kresťanského života.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu
už čoskoro

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/