Kontakt

Farnosť je spoločenstvo kresťanov v miestnej Cirkvi, natrvalo zriadená, zverená pod vedením diecézneho biskupa do pastoračnej starostlivosti farára. Tu nájdete všetky informácie o našej farnosti.
Kontakt a dôležité informácie
Adresa:
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Dobrého pastiera
Smreková 39
010 07 Žilina
Fakturačné údaje:
Číslo účtu: VUB Banka
SK30 0200 0000 0039 8058 0453
IČO: 36138002
DIČ: 2021722109
Telefón, e-mail:
+421 903 982 777
zilina.solinky@dcza.sk
Farský kostol Dobrého pastiera (1999)
Kostol Dobrého Pastiera je rímskokatolícky kostol v žilinskom sídlisku Solinky. Farský kostol sa nachádza v strede sídliska Solinky na ulici Smreková pred obchodným domom Coop Jednota a Základnou školou Gaštanová. Základný kameň posvätil pápež Ján Pavol II pri svojej prvej návšteve Slovenska, v Bratislave 22. apríla 1990. Farnosť Žilina-Solinky bola zriadená 1. júla 1997 Nitrianskym diecéznym biskupom J. Em. Jánom Chryzostomom kardinálom Korcom. Chrám sa začal stavať na jar 1998 a slávnostne bol posvätený 8. mája 1999 diecéznym biskupom Jánom Chryzostomom Korcom. Kostol je zasvätený Dobrému Pastierovi.
Kňazi, pôsobiaci v našej farnosti
Mgr. Ing. Daniel Balej
farský administrátor
Pochádza: Jasenica
Diakonát: 13.06.2015, Žilina
Presbyterát: 11.06.2016, Žilina
Predošlé farnosti:
2016 – 2018 kaplán Vrútky
2018 – 2021 kaplán Žilina-Solinky
2021 – 2023 kaplán Martin-Sever
momentálna pôsobnosť:
2023 farský administrátor Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Jaroslav Šmehil
farský vikár
Pochádza: Dolný Hričov
Diakonát: 16.6.2018, Žilina
Presbyterát: 15.6.2019, Žilina-Vlčince
Predošlé farnosti:
2019 – 2021 kaplán Čadca
2021 – 2022 farský administrátor Čadca
2022 – 2023 kaplán Čadca
momentálna pôsobnosť:
2023 farský vikár Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Jakub Melo
farský vikár
Pochádza: Žilina
Diakonát: 1.10.2020, Rím
Presbyterát: 12.06.2021, Žilina-Vlčince
Predošlé farnosti:
momentálna pôsobnosť:
2020 – 2021 diakon Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky
2021 – kaplán Farnosti Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Ján Ninis
výpomocný duchovný
Pochádza: Žilina
Diakonát: 17.06.1995, Korňa
Presbyterát: 15.06.1996, Krásno nad Kysucou
Predošlé farnosti:
1996 – 1997 kaplán Považská Bystrica
1997 – 2006 administrátor Oponice
2006 – 2008 výpomocný duchovný Varín
2008 – 2013 výpomocný duchovný Teplička nad Váhom
2013 – 2022 výpomocný duchovný Dolný Hričov
momentálna pôsobnosť:
2022 výpomocný duchovný Dobrého pastiera Žilina-Solinky
Výpomocní duchovní
Emanuel Čurik – výpomocný duchovný
Miloš Gabala – výpomocný duchovný
Bývalí kňazi vo farnosti

2021 - 2023 Mgr. Peter Nečeda - kaplán
2019 – 2020 Mgr. Michal Meliš – kaplán
2018 – 2021 Mgr. Daniel Balej – kaplán
2018 - 2023 Mgr. Dušan Pecko - farár
2017 – 2018 Mgr. Michal Tichý – kaplán
2015 – 2017 Mgr. Michal Svatený – kaplán
2014 – 2017 Mgr. Ľudovít Gabriš – kaplán
2013 – 2013 Mgr. Marek Mucha – kaplán
2013 – 2015 Mgr. Rastislav Najdek – kaplán
2012 – 2013 Mgr. Ondrej Gašica – kaplán
2010 – 2014 Mgr. Jaroslav Dekan – kaplán
2009 – 2012 Mgr. Peter Mlyniský – kaplán
2009 – 2010 Mgr. Štefan Hýrošš – kaplán
2008 – 2009 Mgr. Vladimír Tomáš – kaplán
2008 – 2009 Mgr. František Mikuláš – kaplán
2007 – 2008 Mgr. Emanuel Čurík – kaplán
2006 – 2008 Mgr. Peter Mariak – kaplán
2006 – 2007 Mgr. Ing. Miloš Gabala – kaplán
2004 – 2006 Mgr. Ján Skurčák – kaplán
2004 – 2005 Mgr. Eduard Lazo – kaplán
2002 – 2003 Mgr. Anton Duník – kaplán
2001 – 2003 Mgr. Radovan Kobyda – kaplán
1999 – 2001 Mgr. Jozef Šamaj – kaplán
1998 – 1999 Mgr. Peter Kuljaček – kaplán
1997 – 2018 Mgr. Ján Hudec – farár

Zoznam ulíc spadajúcich pod farnosť Dobrého Pastiera
(Sídlisko Solinky, Hliny VI, Bôrik, Tamborského prielohy, Priemyselná zóna Kamenná ul.)

Andreja Žarnova
Bajzova
Bezručova
Borová
Bôrická cesta
Bytčická
Centrálna
Dubová
Gabčíkova
J. Tombora
Janka Silana

Jaseňová
Javorová
Kamenná
Koceľova
Kopanice
Kvetná
Ladiverova
Lenčova
Limbová
Lipová
M. Šinského

Mojmírova
Na Malý diel
Obvodová
Oravská
Osiková
Ovsená
Platanová
Pod hájom
Pod Hliniskom
Poľná (nepár. čísla)

Pribinova
Prielohy
Rastislavova
Rudolfa Dilonga
Smreková
Svätoplukova
Štrková
Tulipánová
Zábrehy
Zadné Dielce

Žilinská diecéza
Žilinská diecéza (lat. Dioecessis Žilinensis) je diecéza Rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku so sídlom v Žiline.
Zriadená bola pápežom Benediktom XVI. dňa 14. februára 2008 na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ktorí sú zároveň aj diecéznymi patrónmi. Katedrálnym chrámom je Farský chrám Najsvätejšej Trojice. Žilinská diecéza je tiež sufragánnou diecézou Západnej cirkevnej provincie – Arcibiskupstva a metropolitného úradu v Bratislave.
Za prvého diecézneho žilinského biskupa bol menovaný Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD., banskobystrický pomocný biskup. Do nového úradu diecézneho biskupa bol inaugurovaný dňa 15. marca 2008 bratislavským arcibiskupom metropolitom Mons. Stanislavom Zvolenským v Mestskej hale v Žiline.
Dekanát Žilina
Do Žilinského dekanátu patria farnosti: Bytčica, Duchovná správa Kostola obrátenia sv. Pavla v Žiline, Duchovná správa Kostola sv. Barbory v Žiline, Duchovná správa pre Fakultnú NsP Žilina, Trnové, Univerzitné pastoračné centrum pri Žilinskej univerzite, Zástranie, Žilina – Hájik, Žilina – Mesto, Žilina – Saleziáni, Žilina – Solinky, Žilina – Vlčince, Žilina – Závodie.
Dekan: Marian Záhumenský
Adresa: Katedrálne námestie 25/3, 010 01 Žilina