Pozvanie na slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním

Pozvanie na slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním

V nedeľu 30. júna o 10:30 bude mať novokňaz Jakub Galmiš, ktorý tu pôsobil ako diakon, slávnostnú sv. omšu s novokňazským požehnaním. Pri tejto sv. omši oslávime aj prijatie diakonskej vysviacky Mariána Zuziaka, ktorý tu zostáva pôsobiť naďalej už ako diakon. Po sv. omši bude pripravený vynikajúci guľáš. Ak chcete aj vy prispieť k oslave nejakým koláčikom alebo chlebíkom, môžete ich priniesť v sobotu doobeda pred sv. omšami.