Dar na farnosť

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11

Ako môžem podporiť farnosť?

Modlitbou

Za našu farnosť. Za ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci.

Finančným darom

podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľnej svätej omši a pri svätej omši v prikázaný sviatok, prispením na č. účtu farnosti

Dobrovoľníctvom

konkrétnou pomocou pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré pripravuje naša farnosť, ďalej zapojením sa do upratovania kostola …

Potrebujem modlitbu

Tu môžete napísať
svoj úmysel

Chcem sa modliť

Chcem sa pripojíť k modlitbovému tímu farnosti

Modlitbový tím

4 + 14 =

Chcem prispieť na číslo účtu

Číslo účtu:
SK30 0200 0000 0039 8058 0453
VUB Banka

ako variabilný symbol prosím uveďte:  777
do poznámky zadajte: Dar na farnosť

 

Chcem sa stať dobrovoľníkom

Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú ľudia na určitý čas bez nároku na odmenu pre dobro iných. Podstatné je pritom dobrovoľné rozhodnutie človeka svoj čas a schopnosti venovať službe iným.

Dobrovoľníctvo

Nové pole

12 + 14 =

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this