Dar na farnosť

Pri každom dare nech je tvoja tvár veselá a svoje desiatky s plesaním zasväcuj (Bohu)! Sir.35,11
Ako môžem podporiť farnosť?
Modlitbou
Za našu farnosť. Za ľudí, ktorí potrebujú našu modlitbu a podporu. To je prvá a najdôležitejšia forma pomoci.
Finančným darom
podporením zbierky (zvončeka) pri nedeľnej svätej omši a pri svätej omši v prikázaný sviatok, prispením na č. účtu farnosti
Dobrovoľníctvom
konkrétnou pomocou pri organizovaní rôznych podujatí, ktoré pripravuje naša farnosť, ďalej zapojením sa do upratovania kostola …
Chcem prispieť na číslo účtu
Číslo účtu (VUB banka):
SK30 0200 0000 0039 8058 0453
ako variabilný symbol prosím uveďte: 777.
Do poznámky zadajte: Dar na farnosť
Chcem sa pripojíť k modlitbovému tímu farnosti

    Chcem sa stať dobrovoľníkom
    Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonávajú ľudia na určitý čas bez nároku na odmenu pre dobro iných. Podstatné je pritom dobrovoľné rozhodnutie človeka svoj čas a schopnosti venovať službe iným.