Farnosť v obrazoch

"Veď Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť a urobil ho obrazom vlastnej nepominuteľnosti." (Múd 2,13)

Rok 2022

zo života farnosti

Primičná slávnosť:
Štefan Lašo

Kristovho Tela a Krvi

Hody 2022 – nedeľa

Hody 2022 – sobota

Hody 2022 – piatok

Svätá sobota

Piatok utrpenia Pána

Krížová cesta

Štvrtok Pánovej večere

Palmová nedeľa

 

Víkend “VYVOLENÝ”

Stretnutie s Bibliou

Rok 2021

zo života farnosti

Privítanie nového pána kaplána

 

Rozlúčka s kaplánom Danielom

Jakub a Štefan

Vysviacka Jakub a Štefan

Ducha Svätého

Farské hody

Veľkonočná nedeľa

Biela sobota

Veľký piatok

Zelený štvrtok

Kurz Alfa

Silvester

Rok 2020

zo života farnosti

Narodenie Krista

Polnočná svätá omša

Sviatosť birmovania

Rozlúčka s kaplánom
Michalom

Lovro Volf
Primičná svätá omša

Kňazská a diakonská vysviacka 2020

Farské hody 2020

Maxizávin

bl. Edmund

Rok 2019

zo života farnosti – archív

obnova
manželských sľubov

Vianoce
2019

Adventný
koncert zborov

Adventné trhy
dobrej vôle

Roráty
2019

Svätá omša
pri kríži

“Primičná” sv. omša
Jozef Biely

Naj. Kristovho
Tela a Krvi

Hody
sv. omša

12.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – nedeľa. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Hody
sobota

11.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – sobota. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Tanzánia a
Rwanda

Uvedenie nového
farára

Kurz Alfa
birmovanci v Ríme

Alfa pre dospelých
víkendovka

Manželské večery
I.

S deviatakmi
v Londýne

Rok 2018

zo života farnosti – archív

Koncert
zborov

Mons. Ludovic Minde
biskup z Tanzánie

Duchovná obnova
animátori

Rok 1997 – 2017

zo života farnosti – archív

2017

2016

2015

2014

2013

1997 – 2012

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this