Farnosť v obrazoch

"Veď Boh stvoril človeka pre neporušiteľnosť a urobil ho obrazom vlastnej nepominuteľnosti." (Múd 2,13)

Rok 2021

zo života farnosti

Veľký piatok

Zelený štvrtok

Kurz Alfa

Silvester

Rok 2020

zo života farnosti

Narodenie Krista

Polnočná svätá omša

Sviatosť birmovania

Rozlúčka s kaplánom
Michalom

Lovro Volf
Primičná svätá omša

Kňazská a diakonská vysviacka 2020

Farské hody 2020

Maxizávin

bl. Edmund

Rok 2019

zo života farnosti – archív

obnova
manželských sľubov

Vianoce
2019

Adventný
koncert zborov

Adventné trhy
dobrej vôle

Roráty
2019

Svätá omša
pri kríži

“Primičná” sv. omša
Jozef Biely

Naj. Kristovho
Tela a Krvi

Hody
sv. omša

12.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – nedeľa. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Hody
sobota

11.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – sobota. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.

Tanzánia a
Rwanda

Uvedenie nového
farára

Kurz Alfa
birmovanci v Ríme

Alfa pre dospelých
víkendovka

Manželské večery
I.

S deviatakmi
v Londýne

Rok 2018

zo života farnosti – archív

Koncert
zborov

Mons. Ludovic Minde
biskup z Tanzánie

Duchovná obnova
animátori

Rok 1997 – 2017

zo života farnosti – archív

2017

2016

2015

2014

2013

1997 – 2012

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu