Rok 2022

Primičná slávnosť: Štefan Lašo
Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Hody 2022 – nedeľa
Hody 2022 – sobota
Hody 2022 – piatok
Vigília – Svätá sobota
Piatok utrpenia Pána
Piatok utrpenia Pána
Štvrtok Pánovej večere
Palmová nedeľa
Víkend „VYVOLENÝ“
Stretnutie s Bibliou

Rok 2021

Privítanie nového pána kaplána
Rozlúčka s kaplánom Danielom
Jakub a Štefan
Vysviacka Štefan a Jakub
Ducha Svätého
Farské hody
zelený štvrtok
Kurz alfa
Silvester

Rok 2020

Narodenie Krista
Polnočná svätá omša
Sviatosť birmovania
Rozlúčka s kaplánom Michalom
Lovro Volf Primičná svätá omša
Kňazská a diakonská vysviacka 2020
Farské hody 2020
Maxizávin
bl. Edmund

Rok 2019

obnova manželských sľubov
Vianoce
Adventný koncert zborov
Adventné trhy dobrej vôle
Roráty 2019
Svätá omša pri kríži
“Primičná” sv. omša Jozef Biely
Naj. Kristovho Tela a Krvi
Hody sv. omša
12.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – nedeľa. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Hody sobota
11.5.2019 Hody “Živé srdce pre Solinky” – sobota. Podujatie finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
Tanzánia a Rwanda
Uvedenie nového farára
Kurz Alfa birmovanci v Ríme
Alfa pre dospelých víkendovka
Manželské večery I.
S deviatakmi v Londýne

zo života farnosti – 2018

Koncert zborov
Mons. Ludovic Minde – biskup z Tanzánie
Duchovná obnova – animátori

zo života farnosti – archív

2017
2016
2015
2014
2013
1997-2012