Modlitbová stena

Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! (1 Sol 5, 16-18)
Život je veľké dobrodružstvo
Sila modlitby by sa nemala podceňovať. Jakub 5, 16-18 píše: „Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste ozdraveli. Lebo veľa zmôže naliehavá modlitba spravodlivého. Eliáš bol krehký človek ako my, a keď sa naliehavo modlil, aby nepršalo, nepršalo na zemi tri roky a šesť mesiacov. A znova sa modlil a nebo dalo dážď a zem vydala svoj plod.“ Boh určite počuje naše modlitby, odpovedá a reaguje na ne.
Pre pridanie úmyslu vyplňte nasledujúce informácie vo Formulári pre úmysel (popis je po anglicky).
1. Meno (Name): napíšte Vaše meno
2. Email: zadajte Váš e-mail pre ďalšiu komunikáciu s Vami, ak by ste o to mali záujem
3. Štát (Country): nepovinné – ale ak bývate inde, ako na Slovensku, môžete vybrať Váš štát
4. Prosba (Prayer Request): napíšte, o čo prosíte Boha a k čomu sa môžu pripojiť aj Vaši bratia a sestry vo viere
6. Odovzdanie úmyslu (Submit): Kliknite na tlačidlo Submit a takto bude Váš úmysel zaslaný kňazom na manuálne schválenie. Tento krok je dôležitý na zabránenie pridania spamových komentárov, prípadne na malú korekciu úmyslu pred zverejnením.
MODLITBA
Pri všetkých našich úmysloch chceme pamätať na to, že nie všetko a nie hneď musí, môže alebo je potrebné, aby bolo vypočuté. Môže sa zdať iba nám, že takto a teraz by to bolo najlepšie. Tak, ako nás to naučil náš Pán Ježiš Kristus, pridávame ku každému nášmu úmyslu: „…buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi…“
Pane, veríme Ti a túžime vidieť, ako sa aj dnes oslavuješ v našich životoch a vypočúvaš aj tieto naše prosby. Prosíme v tvojom mene o ich vypočutie nášho dobrého nebeského Otca, podľa Jeho vôle. Amen.
Formulár pre úmysel
*

*

This field is required

*

This field is required

Modlitby

V našej farnosti spoločne myslíme v modlitbe aj na tieto Vaše úmysly. Tiež sú zahrnuté v úmysle sv. omše, ktorá je slúžená každú nedeľu a prikázaný sviatok farárom alebo farským administrátorom za veriacich jeho farnosti. Nech Pán Boh vyslyší Vaše prosby pre dobro a spásu Vás aj Vašich blízkych.

  • Prosím o modlitby za Petra za uzdravenie z rakoviny, oslobodenie a spásu.
  • Prosím o modlitby za moje zdravie, prácu, aby som mohla ďalej pracovať. Za všetkých zlých ľudí ich ohováranie, za božiu pomoc pre mňa, Matka Božia Mária, pomôž im, osvieť im rozum, aby konali dobro a na moje úmysly, PBZ.
  • Chcem úctivo poprosiť o modlitby za pani Lenku, ktorá je v zlom zdravotnom stave a momentálne aj v núdzovej situácii, kedy jej hrozí, že sa opäť dostane na ulicu, kde už raz bola. Nech dobrý Boh odmení každú Vašu snahu v tejto záležitosti. Zo srdca ďakujem. Martina
  • Prosím o modlitby za ZBP pre moju rodinu 🙏, nakoľko nás susedia neustále sledujú a ohovárajú. Nech ich náš Pán oslobodí od zlého a Duch svätý osvieti. PBZ
  • Prosím o modlitby za manžela, aby sa oslobodil od svojej pôvodnej rodiny. Veľmi ho využívajú. Namiesto poďakovania mu nahrešia.
  • Prosím o modlitby za mojich susedov, aby ich Duch Svätý osvietil, dali nám pokoj a prestali nás toľko ohovárať a sledovať.
  • Prosím o modlitbu za moju nevestu a syna, aby k nám častejšie chodili na návštevu a aby sa naše vzťahy urovnali a aby sme častejšie videli našu vnučku. Zo srdca ďakujem.
  • Prosím vás o modlitby za syna Petra ❤️‍🩹 Diabol vstúpil do Petrovo života už príliš hlboko. Úplne zotročený závislosťou na počítačových hrách. A stále sa do nej ponára. Nenávisť, hnev, neodpustenie, egoizmus..... Pre neho už nikto neexistuje. Pane Ježišu, zdvihni Petra 🙏 ❤️ Pán Boh zaplať. Mama Mária
  • Prosím vás o vrúcne modlitby za syna Stana, aby mu náš Pán Ježiš Kristus pomohol vymaniť sa od zlého. Nech mu náš vzkriesený Pán vleje do srdca lásku. Nech zloba a nenávisť výjde z jeho srdca. O môj Pane, pomôž mu. Amen.
  • + Prosíme o modlitbu za Irenku, aby ju zalialo Božie Svetlo. Aby jej pobytu na JIS BOL NAPLNENÍM BOŽEJ VÔLE, ABY ZVÍŤAZILO BOŽIE MILOSRDENSTVO. TISÍCNÁSOBNE NECH VÁM TO SPOJENÉ SRDCIA P.M.+ P.J.+ sv. Jozefa odplatia. +