Svätci v našej farnosti

Blahoslavená Zdenka Schelingová

Krátky životopis

Narodila sa v Krivej na Orave v roku 1916. Vstúpila do Kongregácie milosrdných sestier Svätého kríža, kde žila nábožným životom; usilovala sa o poníženosť a užšie primknutie sa k ukrižovanému Kristovi. Ako zdravotná sestra v nemocnici v Bratislave ochotne slúžila chorým a liečila im rany tela i duše. V tom čase vládna moc, nepriateľská voči Bohu a Cirkvi, všemožným spôsobom sa pokúšala vyhasiť vieru a prenasledovala predovšetkým biskupov, kňazov a aktívnych veriacich. Sestra Zdenka sa pokúšala pomôcť kňazom, ktorí boli v nebezpečenstve dlhotrvajúceho uväznenia, ba aj súdneho výroku smrti. Potom aj sama sestra Zdenka bola uväznená a podstúpila kruté mučenie; 17. júna 1952 ju odsúdili na 12 rokov väzenia. Všetko však znášala s hrdinskou trpezlivosťou. Zomrela 31. júla 1955 v Trnave, krátko potom ako ju pre ťažké ochorenie prepustili z väzenia.

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Náš život má byť dokonalé „áno“, ktorým sa celkom dávame Bohu. „Áno“, ktorým úplne priľneme k Bohu.

* 24. december Krivá na Orave  | † 31. júl 1955 Trnava | sviatok: 31. júl; na Slovensku 30. júl

Svätý Kamil de Lellis

Krátky životopis

Narodil sa neďaleko Chieti v Abruzzách v roku 1550. Najprv bol vojakom, potom po obrátení sa zasvätil opatere chorých. Po ukončení štúdií a vysvätení za kňaza založil spoločnosť, ktorá stavala nemocnice a slúžila chorým. Zomrel v Ríme v roku 1614.

Modlitba

Dobrotivý Bože, ty si dal blahoslavenej Zdenke nevšednú lásku k ukrižovanému Kristovi, ktorú prejavila radostnou službou chorým a tvojim kňazom; prosíme ťa, dopraj aj nám, aby sme ju nasledovali v úprimnej ochote dať svoj život do služby bratom a sestrám a boli nadšenými svedkami tvojho Syna Ježiša Krista. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Chudobní chorí ľudia sú srdcom a zreničkou Boha, a tak to, čo robíme pre chudobných, robíme pre Boha samého.

* 25. máj 1550 Bucchianico pri Pescare, Taliansko | † 14. júl 1614 Rím | sviatok: 14. júl

Svätá Mária Goretti

Krátky životopis

Narodila sa v Corinalde v Taliansku v roku 1890 v chudobnej rodine. Detstvo prežila neďaleko Nettuna a mala ho tvrdé: pomáhala matke v domácich prácach. Bola nábožná a vytrvalá v modlitbe. V roku 1902 zomrela pri obrane čistoty pred útočníkom mladíkom Alessandrom. Radšej sa dala dopichať dýkou, ako by sa mala dať zhanobiť. No ešte pred odchodom do neba, svojmu vrahovi zo srdca odpustila.

Modlitba

Bože, pôvodca nevinnosti a milovník čistoty, ty si svätej Márii Goretti dal v kvete mladosti milosť mučeníctva pri obrane čistoty a v nebi si ju odmenil vencom slávy; prosíme ťa, na jej orodovanie udeľ nám milosť, aby sme odhodlane a verne zachovávali tvoje prikázania. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Alessandrovi odpúšťam a chcem, aby bol so mnou v nebi.

* 16. október 1890 Corinaldo (Ancona), Taliansko | † 6. júl 1902 Le Ferriere, Nettuno, Taliansko | sviatok: 6. júl

Svätý Ján Bosco

Krátky životopis

Narodil sa v roku 1815 pri Castelnuove v Turínskej diecéze. Detstvo mal tvrdé, a keď sa stal kňazom, vložil všetky svoje sily do výchovy chlapcov. S tým cieľom založil rozličné diela a najmä Spoločnosť svätého Františka Saleského (saleziánov). Napísal aj knihy na prehĺbenie a obranu viery. Zomrel v roku 1888.

Modlitba

Všemohúci Bože, vo svätom kňazovi Jánovi Boscovi dal si mládeži láskavého otca a učiteľa; prosíme ťa, zapáľ aj nás takou láskou, akou horelo jeho srdce, aby sme neúnavne hľadali duše a vytrvalo slúžili iba tebe. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Máš len jednu dušu. Ak ju zachrániš, zachrániš všetko. Ak ju stratíš, stratíš všetko.

* 16. august 1815 Becchi, Castelnuovo, Taliansko | † 31. január 1888 Turín, Taliansko | sviatok: 31. január

Svätá Terézia z Lisieux

Krátky životopis

Narodila sa v Alencone vo Francúzsku v roku 1873. Bola ešte dievča, keď vstúpila do karmelitánskeho kláštora v Lisieux, kde sa cvičila najmä v pokore, evanjeliovej prostote a dôvere v Boha a týmto čnostiam úspešne učila slovom i príkladom novicky. Svoj život obetovala za spásu duší a za vzrast Cirkvi. Zomrela 30. septembra 1897. Ján Pavol II. ju 19. októbra 1997 vyhlásil za učiteľku Cirkvi.

Modlitba

Veľký Bože, svoje kráľovstvo otváraš pokorným a maličkým; daj, aby sme s dôverou kráčali po stopách svätej Terézie a na jej príhovor sa dostali do večnej slávy. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Sejme okolo seba dobro a nestarajme sa o to, či vyrastie. Pre nás je práca, pre Ježiša úspech.

* 2. január 1873 Alençon, Normandia, Francúzsko | † 30. september 1897 Lisieux, Francúzsko | sviatok: 1. október

Svätý Anton Paduánsky

Krátky životopis

Narodil sa v Lisabone v Portugalsku koncom 12. storočia. Prijali ho medzi rehoľných kanonikov svätého Augustína. Čoskoro po kňazskej vysviacke prestúpil k Menším bratom, aby mohol ísť šíriť vieru medzi africké národy. Namiesto toho sa však stal úspešným kazateľom vo Francúzsku a v Itálii, obrátil mnoho bludárov a ako prvý vo svojej reholi učil bratov teológiu. Napísal reči preniknuté múdrosťou a dobrotou. Zomrel v Padove v roku 1231.

Modlitba

Všemohúci a večný Bože, vo svätom Antonovi si dal svojmu ľudu vynikajúceho kazateľa a mocného pomocníka v núdzi; daj, aby sme na jeho príhovor žili podľa kresťanských zásad a vo všetkých protivenstvách cítili tvoju ochranu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Je ťažké konať veľké veci a zároveň v sebe neživiť domýšľavosť: Úmysel je dušou činu.

* okolo 1195 Lisabon, Portugalsko | † 13. jún 1231 Arcella, dnes časť mesta Padova, Taliansko | sviatok: 13. jún

Svätý Ján Mária Vianney

Krátky životopis

Narodil sa neďaleko Lyonu v roku 1786. Až po prekonaní mnohých ťažkostí mohol byť vysvätený za kňaza. Poverili ho správou farnosti v dedine Ars v Belleyskej diecéze, ktorú obdivuhodne viedol a pozdvihol horlivým kázaním, sebaumŕtvovaním, modlitbou a láskou. Keď si získal povesť dobrého spovedníka, hrnuli sa k nemu veriaci zo všetkých strán a s úctou prijímali jeho rady. Zomrel v roku 1859.

Modlitba

Všemohúci a milosrdný Bože, ty si obdaril svojho kňaza Jána Vianneya horlivosťou za spásu duší; prosíme ťa, na jeho príhovor daj nám milosť, aby sme aj my Kristovou láskou získavali pre teba našich bratov a sestry a s nimi dosiahli večnú spásu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Toto je krásna úloha a povinnosť človeka: modliť sa a milovať. Ak sa modlíte a milujete, to je blaženosť človeka na zemi.

* 8. máj 1786 Dardilly, Francúzsko | † 4. august 1859 Ars-sur-Formans, Francúzsko | Sviatok: 4. august

Svätá Rita z Cascie

Krátky životopis

Sv. Rita z Cascie sa narodila v Roccaporene pri Spolete v Taliansku v roku 1381. Jej meno je vlastne skrátené z mena Margherita, Margaréta. Už od útleho veku nosila v srdci túžbu stať sa mníškou. Jej rodičia na ňu však naliehali, aby sa vydala za muža, ktorý však bol k nej veľmi krutý. Mala vtedy len dvanásť rokov. Následne prežila osemnásť veľmi smutných a namáhavých rokov. Mala dvoch synov. Nakoniec ovdovela, jej muž bol zavraždený v bitke. Obaja synovia taktiež zomreli. Zašla potom do augustiniánskeho kláštora v Cascii. Neprijali ju však kvôli tomu, že bola už vdova. Naveľa však spravili výnimku a v roku 1413 Rita mohla vstúpiť do kláštora. Čoskoro sa stala známou kvôli tomu, že žila prísnym životom, modlila sa a pomáhala v rámci svojich síl každému, kto to potreboval. Trpela však chronickou chorobou. Znášala to všetko ako obetu Bohu. Uprostred utrpenia mala viaceré zjavenia. Dostala rany po tŕňovej korune. Zomrela 22. mája 1457 v Cascii. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov. Kanonizovaná bola v roku 1900. Uctieva sa ako patrónka v beznádejných situáciách. Cascia patrí k najväčším pútnickým miestam v Taliansku, dnes je centrom úcty sv. Rity a miestom zmierenia. Je tam stála spovedná služba, ktorú hojne využívajú pútnici z celého Talianska.

Modlitba

Otče, uštedri nám, prosíme, múdrosť a silu kríža, ktorými si milostivo obdaril svätú Ritu, aby sme v súženiach trpeli s Kristom, a tak mohli mať hlbokú účasť na jeho veľkonočnom tajomstve. Lebo on je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Toto je krásna úloha a povinnosť človeka: modliť sa a milovať. Ak sa modlíte a milujete, to je blaženosť človeka na zemi.

* okolo 1380 Roccaporena pri Cascii, Perugia, Taliansko | † 22. máj 1447 (alebo 1457) Cascia, Perugia, Taliansko | Sviatok: 22. máj

Svätá Filoména

Krátky životopis

Počas prieskumu pohrebísk mučeníkov v Priscilliných katakombách v Ríme bol 25. mája 1802 objavený a otvorený hrob, ktorý obsahoval sklenenú nádobu. Predpokladalo sa teda, že ide o hrob mučeníka. V Ríme totiž panovala mienka, že nádoba, ktorá sa nachádza v hrobe, obsahovala krv mučeníka. Túto tézu vyvrátili až De Rossiho výskumy. Pozostatky, ktoré sa našli v hrobe, patrili podľa všetkého mladej dievčine menom Filoména. Toto meno sa našlo na hlinenej doske, ktorou bol hrob uzavretý. Presný nápis znie: PAX TECUM FILUMENA (v latinčine „pokoj s tebou, Filoména“). 8. júna 1805 relikvie preniesli do kostola v Mungane pri Neapole (diecéza Nola) a vložili ich jedného z oltárov. V roku 1827 pápež Lev XII. daroval kostolu tri keramické dlaždice s venovaním, ktoré aj dnes ešte vidno na dlaždiciach. O niekoľko rokov neskôr kanonik tohto kostola opísal mučeníctvo sv. Filomény. Urobil to na základe údajných zjavení jednej rehoľnej sestry a nevysvetliteľných alegorických malieb, ktoré sa objavili na doskách vedľa pápežovho venovania. Životopis sv. Filomény sa pritom nespomína v žiadnych starých prameňoch. Úcta k relikviám sa rýchlo rozšírila. Oficiálne ich úctu povolil pápež Gregor XVI. roku 1835, ustanovil aj osobitný deň – 9. septembra – ako spomienku na sv. Filoménu. Podľa neoverených údajov sa pri relikviách stalo aj niekoľko zázrakov. Túto sväticu si osobitne uctieval aj sv. Ján Mária Vianney, arský farár.

Modlitba

Pozdravujem ťa, ó, vznešená Filoména, ktorá si tak odvážne vyliala krv za Krista. Nech je zvelebený Pán za všetky tie milosti, ktoré ti on v živote a zvlášť v hodine smrti udelil. Oslavujem ho a zvelebujem za česť a moc, ktorú ti on udelil a úpenlivo prosím, vypros mi u Boha tie milosti, o ktoré na tvoj príhovor prosím. Amen.

Sv. Ján Mária Vianney napísal: „Moje deti, svätá Filoménka má u Boha veľkú moc a má láskavé srdce. Modlime sa k nej s veľkou dôverou!“

† asi 302 Rím | Sviatok: 11. august

Svätý Ján Pavol II.

Krátky životopis

Karol Jozef Wojtyła sa narodil v roku 1920 vo Wadowiciach v Poľsku. Keď bol vysvätený na kňaza a zavŕšil teologické štúdiá v Ríme, vrátil sa do vlasti a vykonával rozličné pastoračné a univerzitné úlohy. Bol vymenovaný za pomocného biskupa v Krakove, od roku 1964 za krakovského arcibiskupa. Zúčastnil sa aj ekumenického Druhého vatikánskeho koncilu. Dňa 16. októbra 1978 sa stal pápežom a prijal meno Ján Pavol II.. Vyznačoval sa mimoriadnou apoštolskou horlivosťou, zvlášť za rodiny, mladých a chorých, čo ho viedlo k uskutočneniu nespočetných pastoračných návštev po celom svete; najvýznačnejšie ovocie jeho práce, zanechané v prospech dedičstva Cirkvi, medzi mnohým iným, je predovšetkým jeho magistérium, promulgovanie Katechizmu Katolíckej cirkvi a kódexov kánonického práva latinskej cirkvi ako i východných cirkví. Zomrel zbožne v Ríme 2. apríla 2005 na vigíliu Druhej veľkonočnej nedele alebo Božieho milosrdenstva. Za svätého ho vyhlásil pápež František 27. apríla 2014, na Druhú veľkonočnú nedeľu.

Modlitba

Bože, bohatý na milosrdenstvo, ty si povolal svätého pápeža Jána Pavla II. viesť tvoju Cirkev; daj, aby sme posilnení jeho náukou s dôverou otvorili svoje srdcia spásnej milosti Krista, jediného Vykupiteľa človeka. On je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.

* 18. máj1920 Wadowice, Poľsko | † 2. apríl 2005 Rím, Taliansko | Pontifikát: 1978-2005 | Sviatok: 22. október

Svätá Matka Terézia

Krátky životopis

Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu, sa narodila 26. augusta 1910 v albánskej rodine v Skopje, v Macedónsku. V roku 1928 sa rozhodla vstúpiť k loretským sestrám v Dubline v Írsku. V septembri 1946 cestovala vlakom z Kalkaty do Darjeelingu. Na tejto ceste pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími. Aj keď ju jej predstavené zozačiatku nechápali, nevzdala sa myšlienky začať „dielo práce spásy a posvätenia tých najúbohejších z úbohých“. Schválenie svojej kongregácie pre kalkatskú arcidiecézu dostala 7.októbra 1950. Zomrela 5. septembra 1997 v materskom dome v Kalkate.Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Ján Pavol II. 19. októbra 2003. Za svätú bola vyhlásená pápežom Františkom 4. septembra 2016.

Modlitba

Svätá Tereza z Kalkaty, ty si dovolila neutíchajúcej láske Ježiša na kríži, aby v tebe horela ako živý plameň, a tak si sa stala svetlom jeho lásky ku všetkým. Vypros mi od Ježišovho Srdca dar radostnej služby iným. Nauč ma, aby som dovolil Ježišovi preniknúť a vlastniť celú moju bytosť tak naplno, aby aj môj život vyžaroval jeho svetlo a lásku k druhým ľuďom. Amen.

Za tragédie dnešného storočia sme všetci zodpovední. Hladomoru nepomôžete tým, že sa zrieknete večere, ale že sa nezrieknete myslieť na hladných. Len to vo vás pohne svedomie.

* 27. august 1910 Skopje, Maced.nsko | † 5. september 1997 Kalkata, India | Sviatok: 5. september

Bl. Edmund Bojanowski

Krátky životopis

Narodil sa v grófskej rodine v roku 1814 v Poľsku. Často chodieval do prírody, venoval sa rozjímaniu a duchovnému čítaniu. Aj napriek slabému zdraviu chodil každý deň peši 3 km na svätú omšu a prijímal sviatosti – pokánia a Eucharistie. Najväčšiu starostlivosť Edmund venoval dedinským deťom. Keď sa prechádzal po dedine, videl, ako sa deti chudobných rodičov bezcieľne a bez dozoru potulujú po okolí. Na svojom majetku založil prvú materskú škôlku, ktoré dovtedy na dedine neexistovali. Starostlivosť o každodennú výchovu detí chudobných rodičov zveril skupine dedinských dievčat. Tieto dievčatá sám najskôr učil čítať, písať a pracovať s deťmi. Z týchto dievčat 3. mája roku 1850 vznikla prvá komunita – nová ženská rehoľná kongregácia, ktorá sa rýchlo rozrástla. Vo chvíli smrti zakladateľa mala kongregácia 22 domov a 98 sestier. Za blahoslaveného bol vyhlásený 13. júna 1999 vo Varšave svätým Jánom Pavlom II..

Modlitba

Všemohúci Bože, blahoslaveného Edmunda si povolal, aby sa staral o deti, chorých a biednych. Daj prosíme, aby sme povzbudení jeho láskou podľa jeho príkladu horlivo plnili úlohy, ktoré si nám zveril na tomto svete, a tak aby sme prispievali k obnoveniu všetkého v Kristovi. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

Je ťažké konať veľké veci a zároveň v sebe neživiť domýšľavosť: Úmysel je dušou činu.

* 14. novembra 1814 | † 7. augusta 1871 | sviatok: 7. august