Kurz Alfa

Kurz Alfa
Alfa ponúka príležitosť preskúmať kresťanskú vieru, trvá väčšinou jedenásť týždňov. Vítaní sú všetci. Každé stretnutie sa zaoberá niektorými témami spätými s vierou a vytvára priestor k rozhovoru. Alfa prebieha po celom svete – v kaviarňach, cirkvách, univerzitách, obývačkách, baroch a inde. Nenájdete dve úplne rovnaké Alfy, ale v zásade majú spoločné tri veci: jedlo, príhovor a rozhovor o téme.
Kedy: september – december 2023
Kde: vo farnosti Dobrého pastiera, Žilina – Solinky
Kto: teraz prebieha pre našich birmovancov
Registrácia: ukončená
Ako prvé je
Jedlo
Či už sa jedná o skupinu priateľov okolo kuchynského stola, alebo niečo jednoduché ku káve a zákusku, jedlo ľudí spája. Platí to aj o Alfe. Väčšinou stretnutie začína jedlom, pretože to vytvára skvelú príležitosť na zoznámenie a nadviazanie priateľstva.
Nasleduje
Príhovor
Príhovory sú pripravené tak, aby zaujali a inšpirovali k rozhovoru. Väčšinou trvajú 30 minút, prednáša ju rečník alebo je ju možné pustiť z videa. Otvárajú dôležité otázky ohľadom viery, vykladajú základy kresťanstva. Diskutuje sa o otázkach ako “Kto je to Ježiš?”, “Ako nájsť vieru?”, “Prečo a ako sa modliť?”, “Ako nás Boh vedie?”.
A nakoniec
Diskusia
To je asi najdôležitejšia súčasť každej Alfy. Príležitosť podeliť sa o úvahy a myšlienky k téme a jednoducho si o tom pohovoriť v diskusnej skupinke. Nemusíte hovoriť nič a nie je nič, čo by ste povedať nemohli. Je to príležitosť vypočuť si reakcie ostatných a úprimne zdieľať svoj vlastný pohľad na vec v priateľskom a otvorenom prostredí.
Alfa je farský nástroj pre evanjelizáciu založený na pohostinnosti, zdieľaní a otvorenom rozhovore. Rovnaký obsah Alfa kurzu šíria po celom svete kresťania všetkých tradícií, ktorí zdieľajú dobré správy o živote, smrti a vzkriesení Ježiša. Všetci sú vítaní. Milióny ľudí zažili Alfu vo viac ako 100 krajinách a vo viac ako 100 jazykoch po celom svete.