Duchovná obnova rodín

Kristus v centre rodiny
Pozvánka na duchovnú obnovu rodín
Cieľom duchovnej obnovy je pomôcť Vašej rodine, aby Evanjelium – Božie slovo, bolo v centre Vášho života
Ako formou a aké témy?
Formou klasickej pošty budeme každý týždeň posielať do Vašej rodiny list. V ňom nájdete tému a návod, ako s touto témou pracovať.
Témy:
– pripravujeme
Ako bude vyzerať priebeh duchovnej obnovy
Každá téma duchovnej obnovy má rovnaký alebo podobný formát:
– Božie slovo
– Krátke úvahy
– Rozhovor v rodine
– Ako to aplikovať?
– Modlitba
Registrácia ukončená