Duchovná obnova rodín

Pôstna duchovná obnova rodín
Kristus v centre rodiny
Pozvánka na duchovnú obnovu rodín
Cieľom duchovnej obnovy je pomôcť vašej rodine, aby Evanjelium bolo v centre vášho života
Ako formou a aké témy?
Tak ako minulý rok, aj teraz budeme formou klasickej pošty každý týždeň posielať do vašej rodiny list. V ňom nájdete tému a návod, ako s touto témou pracovať.
Témy:
Zľahčovanie hriechu
Predstieranie a zameranie na výkon/ znižovanie hodnoty kríža
Zákon a evanjelium
Modlárstvo srdca a pokánie
Vyjsť von – misia
Konflikt a odpustenie
Ako bude vyzerať priebeh duchovnej obnovy
Každá téma duchovnej obnovy má rovnaký alebo podobný formát:
– Božie slovo
– Krátke úvahy
– Rozhovor v rodine
– Ako to aplikovať?
– Modlitba
Registrácia ukončená