Dobrý pastier app

Prinášame vám farskú aplikáciu – Dobrý pastier, ktorá rozširuje možnosti, ako byť v kontakte s našou farnosťou.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Vlastnosti

Čo dostaneš

Kontakt

Liturgia

Svätý v kostole

Sviatosti

Kalendár

Push notifikácie

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/