LECTIO DIVINA

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.

Lectio divina

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.

Návod

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“

LECTIO DIVINA

čítaj, rozjímaj, ži

LD: 29. nedeľa v cezročnom období

LD: 29. nedeľa v cezročnom období

Č 1: Iz 53, 10-11 Ž: 33, 4-5. 18-19. 20+22R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. Č 2: Hebr 4, 14-16 Aleluja Syn človeka prišiel, aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých..Ev: Mk 10, 35-45 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

Lectio divina: 28. nedeľa v Cezročnom období

Lectio divina: 28. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Múd 7, 7-11 Ž: 90, 12-13. 14-15. 16-17R.: Obdaruj nás, Pane, múdrosťou srdca. Č 2: Hebr 4, 12-13 Aleluja Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo..Ev: Mk 10, 17-30 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť...

Lectio divina: 21. nedeľa v Cezročnom období

Lectio divina: 21. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Ž: 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Č 2: Ef 5, 21-32 Aleluja Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života..Ev: Jn 6, 60-69 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this