LECTIO DIVINA

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.

Lectio divina

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.

Návod

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“

LECTIO DIVINA

čítaj, rozjímaj, ži

2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

2. veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Na sprievod s palmami: Mk 11, 1-10 alebo Jn 12, 12-16 Č 1: Iz 50, 4-7 Ž: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Č 2: Flp 2, 6-11 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy... Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na...

5. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

Č 1: Jer 31, 31-34 Ž: 51, 3-4. 12-13. 14-15R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté. Č 2: Hebr 5, 7-9 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník..Ev: Jn 12, 20-33 Najprv sa stíšim: Pane...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu