Zmeny vo farnosti počas letných mesiacov júl a august 2024

Zmeny vo farnosti počas letných mesiacov júl a august 2024

Milí farníci a pratelia.

Počas mesiacov júl a august prechádzame vo fungovaní farnosti na letný režim.

Nedeľná slávnostná adorácia nebude bývať, ale adorovať môžeme súkromne pred Ježišom v bohostánku.

Svätá omša z nedele o 19:30 bude preložená na sobotu večer o 18:00, ktorá je už s nedeľnou platnosťou.

Úradné hodiny budú v pondelok, stredu a piatok po večerných svätých omšiach od 18:30 do 19:00, prípadne po dohode telefonicky alebo e-mailom.

Upozornite prosíme na tieto zmeny aj ostatných svojich známych.

 

Prajeme Vám všetkým požehnané a pokojné prežitie letných dní.