sv. Ján Mária Vianney na Slovensku

S cieľom vyprosiť povzbudenie pre kňazov v aktívnej službe, obnovenie nádeje a vytrvalosti vo vernosti pre starých, respektíve chorých kňazov, ale aj s túžbou prosiť o odvahu pre mladých chlapcov, aby dokázali s radosťou odpovedať na volanie do kňazstva, organizuje...

Rozlúčka s kaplánom Michalom

Veľa dôstojný pán farár Dušan Pecko, dôstojný pán kaplán Daniel Balej, milý pán rektor seminára Redemptoris Mater Janko Hlávka a milí farníci. Chcel by som sa z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať za vrúcne prijatie, za všetku lásku a porozumenie, ktoré ste mi...