Komentár k Lk 14,25 – 33

V evanjeliu, ktoré sme čítali pri svätej omši v stredu 4.11.  (Lk 14,25 – 33) Pán Ježiš hovorí, že ak niekto prichádza ku nemu a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť jeho učeníkom.    Toto miesto sa zvykne...

Duchovné slávenie sv. omše

Milé naše rodiny a zvlášť prvoprijímajúce deti, stále platí, že plnou účasťou na svätej omši je osobná prítomnosť v kostole s prijatím Eucharistie – svätého prijímania. Ak je nám to však znemožnené z určitých dôvodov (choroba – moja alebo niekoho o koho sa...

Detská burza svätého Jozefa

V sobotu 26.septembra v čase od 9:00-12:00 prebehla v hale CVČ Strom bezplatná detská burza sv. Jozefa. Akciu sa podujali zorganizovať mladé rodiny z farnosti v spolupráci s farnosťou Dobrého Pastiera a CVČ Strom. Cieľom burzy bolo v duchu ekológie darovať veci ďalej...