Vysviacka nášho diakona Jakuba

Po dvoch týždňoch, ktoré som strávil na Solinkách ešte len ako bohoslovec, nastal čas, aby bola moja príprava na službu Bohu a ľuďom spečatená vysviackou na diakona. Keďže som ostatné tri roky študoval teológiu v Ríme a v mojom kolégiu je taký zvyk, vysviacka sa mala...