Príhovor biskupa

Milí kňazi, diakoni, sestry a bratia!  Pamätám na vás vo svojich modlitbách a prihováram sa vám s uistením, že od začatia pandémie v jarných mesiacoch každodenne – okrem osobných prosieb – sa v našej kaplnke spoločne modlíme pred modlitbou Anjel Pána: „Pane Ježišu,...

Zbierka pre potreby Kňazského seminára

Drahí bratia a sestry, pri dnešných svätých omšiach sa mala konať zbierka pre potreby Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Nakoľko to pre súčasnú pandemickú situáciu nie je možné, dávame Vám k dispozícii číslo bankového účtu Kňazského seminára sv. Gorazda, na ktoré...

Vysviacka nášho diakona Jakuba

Po dvoch týždňoch, ktoré som strávil na Solinkách ešte len ako bohoslovec, nastal čas, aby bola moja príprava na službu Bohu a ľuďom spečatená vysviackou na diakona. Keďže som ostatné tri roky študoval teológiu v Ríme a v mojom kolégiu je taký zvyk, vysviacka sa mala...