Duchovná príprava na Farské hody 2024

Duchovná príprava na Farské hody 2024

Z nášho zvyčajného duchovného programu sväté omše v pondelok až piatok zostávajú ráno o 6:30 a večer o 18:00. Pred nimi polhodinu spovedáme.

Pozývame Vás na krátke spoločné adorácie v rámci duchovnej prípravy na hody po sv. omšiach v utorok – budeme sa modliť za našich starších a chorých, v stredu – budeme sa modliť za naše rodiny a vo štvrtok – budeme sa modliť za naše deti a mladých.

Nezabudnime sa zjednotiť s celou Cirkvou a v našich modlitbách špeciálne pamätať v tento týždeň na úmysel za nové duchovné povolania.

Nech Boh v týchto dňoch ešte viac upevňuje a uzdravuje naše srdcia svojou láskou.