Pozvanie prijať sviatosť a požehnanie…

Pozvanie prijať sviatosť a požehnanie…

Pozývame Vás na prijatie sviatosti pomazania chorých. V piatok 12. apríla pri večernej sv. omši o 18:00 chceme starším a chorým, ktorí môžu prísť do kostola alebo ich môžete priviezť vyslúžiť sviatosť pomazania chorých. Prosíme hlavne príbuzných, aby prejavili ochotu poslúžiť a pomôcť pri sprostredkovaní tejto sviatosti. Kto bude potrebovať, môže sa polhodinu pred sv. omšou aj vyspovedať.

V nedeľu 14. apríla pri sv. omšiach o 8:30 a 10:30 pozývame na požehnanie mamičky, ktoré čakajú dieťatko. Je to jeden zo spôsobov, ako sa aj duchovne pripraviť na prijatie nového života do kresťanskej rodiny.