Prosím vás o vrúcne modlitby za syna Stana, aby mu náš Pán Ježiš Kristus pomohol vymaniť sa od zlého. Nech mu náš vzkriesený Pán vleje do srdca lásku. Nech zloba a nenávisť výjde z jeho srdca. O môj Pane, pomôž mu. Amen.