+ Prosíme o modlitbu za Irenku, aby ju zalialo Božie Svetlo. Aby jej pobytu na JIS BOL NAPLNENÍM BOŽEJ VÔLE, ABY ZVÍŤAZILO BOŽIE MILOSRDENSTVO. TISÍCNÁSOBNE NECH VÁM TO SPOJENÉ SRDCIA P.M.+ P.J.+ sv. Jozefa odplatia. +