Zápis detí do 1. ročníka

Vážení rodičia, od 23.3.2021 do 14.4.2021 prebieha v našej škole zber prihlášok do 1. ročníka ZŠ. Pre prihlásenie dieťaťa do našej školy je potrebné: Vyplniť elektronickú prihlášku: https://dobry-pastier.edupage.org/register/, elektronickú prihlášku si vytlačiť a...

Letné tábory 2021

CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera plánuje na leto dva denné tábory pre deti. Letných táborov sa môžu zúčastniť najmladšie deti po ukončení 1. ročníka ZŠ a najstaršie vo veku 12 rokov. Prvý tábor – prímestský v týždni od 5. – 9. júla 2021. Druhý tábor...

“Boj proti hladu”

V mesiaci október sa  deti zo školského klubu detí našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky  “Boj proti hladu” . Zbierka je organizovaná Vincentskou rodinou, cieľom je pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku....

Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

V utorok 8.9.2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v CVČ Strom. Od 13:00 do 17:00 hod. boli pripravené pre deti zábavné stanovištia, pri ktorých mali vykonať presne určenú aktivitu, za ktorú získali pečiatku do súťažného pasu. Pri nazbieraní 7 pečiatok, dostali...

Nový školský rok 2020/21 v CVČ Strom

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 V CVČ STROM Pravidelnú záujmovú činnosť plánujeme začať od 20. septembra, podobne aj prístup do herne (ak nám to dovolí epidemiologická situácia). Ostatné aktuálne „Pokyny k začiatku nového školského roka“ nájdete na našej web-stránke:...

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV za obdobie pandémie CVČ Strom poskytuje možnosť požiadať o náhradu poplatkov v určitých prípadoch za neodučené krúžky počas pandémie v minulom školskom roku. Bližšie informácie nájdete na našej web-stránke v Smernici č. 3/2020 v...