Letné tábory 2021

CVČ Strom pri Farnosti Dobrého pastiera plánuje na leto dva denné tábory pre deti. Letných táborov sa môžu zúčastniť najmladšie deti po ukončení 1. ročníka ZŠ a najstaršie vo veku 12 rokov. Prvý tábor – prímestský v týždni od 5. – 9. júla 2021. Druhý tábor...

“Boj proti hladu”

V mesiaci október sa  deti zo školského klubu detí našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky  “Boj proti hladu” . Zbierka je organizovaná Vincentskou rodinou, cieľom je pomoc chudobným na Haiti, Hondurase, Albánsku, Rusku, Ukrajine a na Slovensku....

Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

V utorok 8.9.2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v CVČ Strom. Od 13:00 do 17:00 hod. boli pripravené pre deti zábavné stanovištia, pri ktorých mali vykonať presne určenú aktivitu, za ktorú získali pečiatku do súťažného pasu. Pri nazbieraní 7 pečiatok, dostali...

Nový školský rok 2020/21 v CVČ Strom

NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK 2020/21 V CVČ STROM Pravidelnú záujmovú činnosť plánujeme začať od 20. septembra, podobne aj prístup do herne (ak nám to dovolí epidemiologická situácia). Ostatné aktuálne „Pokyny k začiatku nového školského roka“ nájdete na našej web-stránke:...

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV

MOŽNOSŤ POŽIADAŤ O NÁHRADU POPLATKOV za obdobie pandémie CVČ Strom poskytuje možnosť požiadať o náhradu poplatkov v určitých prípadoch za neodučené krúžky počas pandémie v minulom školskom roku. Bližšie informácie nájdete na našej web-stránke v Smernici č. 3/2020 v...

Voľné pracovné pozície

Riaditeľstvo Cirkevnej základnej školy s materskou školou Dobrého pastiera, Gaštanová 53 oznamuje, že v rámci implementácie národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“, ktorý realizuje Metodicko-pedagogické centrum, hľadá...