Prosím o modlitby za môjho manžela, za ZBP mojej rodiny, za našich susedov. PBZ.