Prosím o modlitby za moje rýchle zapracovanie a zadaptovanie sa v novej práci, aby som sa rýchlo naučila svoju náplň práce, chápala súvislosti, prepojenia a mala dobré vzťahy s kolegami. Nech konečne po rokoch pracovného trápenia mi je pozehnaná robota, po akej túžim… vďaka všetkým vopred.