Prosím o modlitbu za mamu, aby choroba konečne odišla a začala sa cítiť dobre.