Prosím o modlitbu za Božie milosrdenstvo pre seba a manžela.