Ohlášky

Ohlášky

 

  • Bohoslovec Adam Štefanec, syn Mariána a Anny rod. Lojdlovej, narodený 7.4.1997 v Žiline, bývajúci v Žiline, ulica M.Šinského, seminarista Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre chce v tomto roku prijať diakonské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.
  • Diakon Štefan Lašo, syn Štefana a Veroniky rod. Slotovej, narodený 7.4.1992 v Žiline, bývajúci v Žiline Borová chce v tomto roku prijať kňazské svätenie. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to láskavo ohlási na farskom úrade.