LECTIO DIVINA

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.

Lectio divina

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.

Návod

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“

LECTIO DIVINA

čítaj, rozjímaj, ži

Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Nedeľa VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Č1: Zjv 7, 2-4. 9-14 Ž: 24, 1-2. 3-4b. 5-6 R.: Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Č2: 1 Jn 3, 1-3 Ev: Mt 5, 1-12a Aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán. Aleluja. Najprv sa stíšim: Pane Ježišu,...

30. nedeľa v období cez rok

30. nedeľa v období cez rok

Č 1: Ex 22,20-26 Ž: 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab Č 2: 1 Sol 1,5c-10 Ev: Mt 22, 34-40 Evanjelium podľa Matúša − Mt 22, 34-40 Keď sa farizeji dopočuli, že Ježiš umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, ktoré prikázanie...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu