LECTIO DIVINA

„Stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Benedikt XVI.

Lectio divina

Milovaní bratia a sestry.

V tejto mimoriadnej situácii, ktorá nastala, Vám chceme ponúknuť niečo, čo Vám pomôže v tomto náročnom čase mať zrak upretý na Ježiša. Tou ponukou je čítanie Božieho Slova metódou lectio divina. Je to jeden zo spôsobov poznávania Boha, toho aký je, ako koná, ako myslí, akým spôsobom miluje, a tiež spôsob pravdivého poznávania seba, toho ako ma vidí Boh – podľa Jeho slova. Je to čas zotrvávania s Ním, v Jeho milujúcej prítomnosti. Je to práca na vzťahu s Ním, ktorá má dopad nielen na tento život na zemi, ale na celú večnosť. Ide o to, aby naše mysle i srdcia boli premenené podľa Neho – v Neho, aby Ježiš, jeho slovo bolo normou v našich životoch. Aby sme mysleli ako On, videli ako ON a milovali ako ON. Ale to dokážeme iba vtedy, ak budeme zotrvávať s Ním v Božom Slove a tiež v adorácií.

Návod

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“

LECTIO DIVINA

čítaj, rozjímaj, ži

LD: 18. nedeľa v Cezročnom období

LD: 18. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Ex 16, 2-4. 12-15 Ž: 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54R.: Pane, daj nám chlieb z neba! Č 2: Ef 4, 17. 20-24 Aleluja Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst..Ev: Jn 6, 24-35 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

17. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: 2 Kr 4, 42-44 Ž: 145, 10-11. 15-16. 17-18R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. Č 2: Ef 4, 1-6 Aleluja Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud..Ev: Jn 6, 1-15 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne...

16. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Jer 23, 1-6 Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: Ef 2, 13-18 Aleluja Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. . Ev: Mk 6, 30-34 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja...

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

RKC FÚ Žilina - Solinky spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/.

Stiahnite si aplikáciu do svojho telefónu

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this