sv. Ján Mária Vianney na Slovensku

sv. Ján Mária Vianney na Slovensku

S cieľom vyprosiť povzbudenie pre kňazov v aktívnej službe, obnovenie nádeje a vytrvalosti vo vernosti pre starých, respektíve chorých kňazov, ale aj s túžbou prosiť o odvahu pre mladých chlapcov, aby dokázali s radosťou odpovedať na volanie do kňazstva, organizuje hnutie Modlitby za kňazov putovanie relikvie srdca arského farára po Slovensku.

Toto putovanie má súvis aj s tradičnou 40-dňovou reťazou pôstu a modlitieb za kňazov, ktorú organizujeme od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 25.10.2020 (viac na www.postaputzaknazov.sk)