Program Duchovnej obnovy

Program Duchovnej obnovy

 

Duchovná obnova bude prebiehať počas večerných svätých omší v pondelok až sobotu,
zároveň bude vysielaná cez farský YouTube kanál. 

Program Duchovnej obnovy

Pondelok (19.4.) – piatok (23.4.)

6:00 – vysluhovanie sviatosti zmierenia
6:30 – svätá omša

17:00 – vysluhovanie sviatosti zmierenia
18:00 – svätá omša s prednáškou duchovnej obnovy
18:45 – 19:30 moderovaná adorácia 

Sobota (24.4.)

8:00 – 17:45 – možnosť súkromnej adorácie v kostole
17:00 – vysluhovanie sviatosti zmierenia
18:00 – svätá omša s prednáškou duchovnej obnovy
18:45 – 19:30 moderovaná adorácia  

Nedeľa (25.4.)

7:00 – svätá omša
8:00 – svätá omša
9:00 – svätá omša

10:30 – slávnostná svätá omša – hlavný celebrant Mons. Tomáš Galis, diecézny biskup, za účasti našich bohoslovcov a bohoslovcov Diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater
17:00 – slávnostné vešpery za účasti našich bohoslovcov a bohoslovcov Diecézneho misijného seminára Redemptoris Mater


Prosíme všetkých o trpezlivosť a o dodržiavanie platných hygienických nariadení.
V kostole je 41 miest na sedenie – prosíme o dodržiavanie sedenia na určenom mieste.
V kostole je umiestnené zariadenie na dezinfekciu rúk. Pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky.