Rozlúčka s kaplánom Michalom

Rozlúčka s kaplánom Michalom

Veľa dôstojný pán farár Dušan Pecko, dôstojný pán kaplán Daniel Balej, milý pán rektor seminára Redemptoris Mater Janko Hlávka a milí farníci. Chcel by som sa z tohto miesta naozaj veľmi pekne poďakovať za vrúcne prijatie, za všetku lásku a porozumenie, ktoré ste mi prejavili, cítil som sa tu naozaj ako v rodine. Veľmi by som sa chcel touto cestou poďakovať aj Panne Márii, že ma ako Matka viedla v modlitbe ruženca, od Medzugoria až k Pompejskej novéne. Myslím, že vďaka nej sa tu stalo veľa zázrakov či medzi farníkmi, ale aj medzi ľudmi, ktorí ma žiadali o modlitbu. Ďakujem osobitne deťom a mladým ľuďom, s ktorými sme vytvorili nádherné modlitebné spoločenstvá a verím tomu, že budú požehnané a aj naďalej vyprosovať milosti pre Farnosť Dobrého Pastiera a pre jej dobrého Pastiera. Ďakujem Vám za trpezlivosť so mnou a prosím Vás pekne, nezabudnite sa za mňa modliť. Ešte raz ďakujem za všetko a teším sa opäť na stretnutie s vami. Buďte požehnaní