Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

Deň otvorených dverí v CVČ Strom.

V utorok 8.9.2020 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v CVČ Strom. Od 13:00 do 17:00 hod. boli pripravené pre deti zábavné stanovištia, pri ktorých mali vykonať presne určenú aktivitu, za ktorú získali pečiatku do súťažného pasu. Pri nazbieraní 7 pečiatok, dostali jeden lístok do tomboly. Aktivity boli zamerané na činnosti niektorých záujmových útvarov, ktoré centrum ponúka v rámci krúžkov. Týmto spôsobom tu boli prezentované nasledovné krúžky so svojimi vedúcimi: Čítajme si spolu, Flauta, Futbal, Gitara, Herňa, Keramika, Lukostreľba, Mamiklub, Pódiový technik, Pohybové hry, Slovenčina, Tvorivá dielňa a Varenie. Do herných aktivít sa zapojilo 112 detí do 15 rokov. Zlosovanie tomboly sa uskutočnilo tri krát. Celé podujatie zastrešilo svojou dobrovoľníckou činnosťou 15 mládežníkov (od 15 do 30 rokov) a asi 20 dospelých nadšencov. Na záver podujatia sa predstavil aj nový krúžok Country Dance svojím vystúpením. Počas celého podujatia i v dopoludňajších hodinách bola otvorená kancelária centra, v ktorej sa mohli deti prihlásiť na pravidelnú záujmovú činnosť s 10-tnou zľavou. Túto možnosť využilo vyše 30 rodín.

Za spoluprácu všetkým zo srdca ďakuje )
sestra Kristína!