15. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Am 7, 12-15 Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Č 2: Ef 1, 3-14 alebo kratšie Ef 1, 3-10 Aleluja Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania..Ev:...

LD: 14. nedeľa v cezročnom období

Č 1: Ez 2, 2-5 Ž: 123, 1-2a. 2b-d. 3-4R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Č 2: 2 Kor 12, 7b-10 Aleluja Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným..Ev: 6, 1-6 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja...

LD: 12. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Jób 38, 1. 8-11 Ž: 107, 23-24. 25-26. 28-29. 30-31R.: Oslavujte Pána, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. alebo Aleluja. Č 2: 2 Kor 5, 14-17 Aleluja Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud..Ev: Mk 4, 35-41 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím,...

LD: 11. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Ez 17, 22-24Ž: Ž 92, 2-3. 13-14. 15-16R.: Ako je dobre oslavovať teba, Pane!Č 2: 2 Kor 5, 6-10Aleluja Semeno je Božie slovo, rozsievač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť naveky.. Ev: Mk 4, 26-34 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

LD: 10. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Gn 3, 9-15 Ž: 130, 1-2. 3-4. 5-7a. 7b-8R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie. Č 2: 2 Kor 4, 13 – 5, 1 Aleluja Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo..Ev: Mk 3, 20-35 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja...