Kvetná nedeľa – nedeľa utrpenia Pána

Na sprievod s palmami: Mk 11, 1-10 alebo Jn 12, 12-16 Č 1: Iz 50, 4-7 Ž: Ž 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24R.: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? Č 2: Flp 2, 6-11 Chvála ti, Kriste, Kráľ večnej slávy… Kristus sa stal pre nás poslušným až na smrť, až na smrť...

5. pôstna nedeľa

Č 1: Jer 31, 31-34 Ž: 51, 3-4. 12-13. 14-15R.: Bože, stvor vo mne srdce čisté. Č 2: Hebr 5, 7-9 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, hovorí Pán; a kde som ja, tam bude aj môj služobník..Ev: Jn 12, 20-33 Najprv sa stíšim: Pane...

4. pôstna nedeľa

Č 1: 2 Krn 36, 14-16. 19-23Ž: 137, 1-2. 3. 4-5. 6R.: Pane, ty máš slová večného života. Č 2:1 Ef 2, 4-10 Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste..Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život..Ev: Jn 3, 14-21 Najprv sa stíšim:...

3. pôstna nedeľa

Č 1: Ex 20, 1-17 alebo kratšie Ex 20, 1-3. 7-8. 12-17 Ž: 19, 8. 9. 10. 11R.: Pane, ty máš slová večného života. Č 2:1 Kor 1, 22-25 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna; každý, kto v neho verí, má večný život....

2. pôstna nedeľa

Č 1: Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18 Ž: 116, 10+15. 16-17. 18-19R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. Č 2:Rim 8, 31b-34 | Sláva ti a chvála, Ježišu Kriste.. V žiarivom oblaku bolo počuť Otcov hlas: Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho! Sláva ti a...