Lectio divina: 21. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b Ž: 34, 2-3. 16-17. 18-19. 20-21. 22-23R.: Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán. Č 2: Ef 5, 21-32 Aleluja Tvoje slová, Pane, sú Duch a život. Ty máš slová večného života..Ev: Jn 6, 60-69 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si...

LD: 18. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Ex 16, 2-4. 12-15 Ž: 78, 3+4b-d. 23-24. 25+54R.: Pane, daj nám chlieb z neba! Č 2: Ef 4, 17. 20-24 Aleluja Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst..Ev: Jn 6, 24-35 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že...

17. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: 2 Kr 4, 42-44 Ž: 145, 10-11. 15-16. 17-18R.: Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. Č 2: Ef 4, 1-6 Aleluja Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud..Ev: Jn 6, 1-15 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja pozornosť voči mne...

16. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Jer 23, 1-6 Ž: 23, 1-3. 4. 5. 6 R.: Pán je môj pastier, nič mi nechýba. Č 2: Ef 2, 13-18 Aleluja Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou. . Ev: Mk 6, 30-34 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja...

15. nedeľa v Cezročnom období

Č 1: Am 7, 12-15 Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14R.: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu. Č 2: Ef 1, 3-14 alebo kratšie Ef 1, 3-10 Aleluja Otec nášho Pána Ježiša Krista nech osvieti oči nášho srdca, aby sme vedeli, aká je nádej z nášho povolania..Ev:...

LD: 14. nedeľa v cezročnom období

Č 1: Ez 2, 2-5 Ž: 123, 1-2a. 2b-d. 3-4R.: Naše oči hľadia na Pána, kým sa nezmiluje nad nami. Č 2: 2 Kor 12, 7b-10 Aleluja Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať evanjelium chudobným..Ev: 6, 1-6 Najprv sa stíšim: Pane Ježišu, verím, že Ty si teraz tu, že Tvoja...