Vysviacka nášho diakona Jakuba

Vysviacka nášho diakona Jakuba

Po dvoch týždňoch, ktoré som strávil na Solinkách ešte len ako bohoslovec, nastal čas, aby bola moja príprava na službu Bohu a ľuďom spečatená vysviackou na diakona.
 
Keďže som ostatné tri roky študoval teológiu v Ríme a v mojom kolégiu je taký zvyk, vysviacka sa mala uskutočniť vo Večnom meste. Situácia s vírusom Covid-19 bola do poslednej chvíle veľmi nejasná, ale napokon sme do Talianska mohli vycestovať my, kandidáti na diakonát, ako aj niektorí členovia našich rodín.
 
Vysviacka sa konala 1. októbra 2020 v kostole svätého Ignáca v Ríme. Udelil nám ju kardinál Luis Ladaria, prefekt kongregácie pre náuku viery. Krátko pred začatím slávnosti nám odovzdal aj pozdrav a požehnanie od svätého Otca Františka, s ktorým pracovne telefonoval v to ráno a spomenul mu, že sa chystá udeľovať vysviacku niekoľkým mladým mužom.
 
Vysviacka bola pre mňa silným momentom, ktorý som prežíval s radosťou, ale aj s veľkou bázňou pred tajomstvom, ktoré sa tam odohralo a tiež pred zodpovednosťou za Boží ľud, ktorá mi takto bola zverená. Ešte týždeň po skončení slávnosti vo mne tieto dojmy doznievajú a len pomaly si začínam uvedomovať svoje nové miesto v Cirkvi.
 
Na Slovensko sme sa vrátili v poriadku a čo je v tejto situácii azda najdôležitejšie, po niekoľkých dňoch som obdržal aj negatívny výsledok testu na Covid-19 a tak som sa mohol pustiť do práce s plným nasadením. Na pôsobenie na Solinkách sa veľmi teším a zároveň prosím vás všetkých, milí veriaci, o modlitbovú podporu.
 
S vďakou,
Jakub Melo, diakon.