Pozvánka na 27. 1. 2022

Pozvánka na 27. 1. 2022

nahlásiť sa môžete na +421903982982 ?

Čítanie Božieho slova formou Lectio Divina

8:30, 13:30, 16:00, 19:00

Čítanie Biblie systémom „lectio divina“ – stručne:

úvodná modlitba k Duchu Svätému

LECTIO – ČÍTANIE: čítanie vybraného textu, napr. podľa rozpisu na každý deň (opakovane, skúmam, o čom text hovorí, teda všeobecne)

MEDITATIO – ROZJÍMANIE: skúmam, čo text hovorí mne osobne, čo ma oslovilo, teda čo mi Boh chce povedať, pričom to porovnávam so svojim životom)

ORATIO – MODLITBA: modlitba podľa Božieho slova (svojimi slovami)

KONTEMPLATIO – KONTEMPLÁCIA: vnútorný pohľad srdca na Ježiša, ktorý „vystupuje“ z textu; teda pohľad na Ježiša, ktorého jednu vlastnosť som spoznal pri rozjímaní nad textom

ACTIO – KONANIE: sformulujem si jednu krátku vetu, ktorú si budem cez deň pripomínať (napr. aj formou nejakej vhodnej piesne)

záverečná modlitba k Duchu Svätému