Čo nám radí pápež František na pôst ???

Čo nám radí pápež František na pôst ???

Mnohé zložité a ťažké predsavzatia môžeme počas pôstu nahradiť aj jednoduchými, no niekedy už zabudnutými a často účinnejšími skutkami, ktoré premenia nás aj naše okolie. Pápež František radí napríklad skúsiť konať tieto jednoduché veci:

 1. Zdraviť (vždy a všade).
 2. Poďakovanie (aj keď sa to od vás „neočakáva“).
 3. Pripomínajte druhým, ako veľmi ich máte radi.
 4. Pozdravte s radosťou ľudí, ktorých vidíte každý deň.
 5. Vypočuť si príbeh toho druhého bez predsudkov, s láskou.
 6. Zastav sa aby si pomohol. Buďte pozorní voči tým, ktorí vás potrebujú.
 7. Pozdvihnúť niekomu náladu.
 8. Oslavujte dobré stránky alebo úspechy druhých.
 9. Vyberte to, čo nepoužívate, a darujte to niekomu, kto to potrebuje.
 10. Keď je potreba pomôcť inému, namiesto toho, aby si si odpočinul.
 11. Napomínajte s láskou, nemlčte zo strachu.
 12. Ísť do hĺbky s tými, ktorí sú vám blízki.
 13. Umyť to, čo používam doma.
 14. Pomáhať ostatným prekonávať prekážky.
 15. Zavolajte rodičom, ak máte to šťastie, že ich máte.

 

       – Postite sa od urážok a odovzdávajte láskavé slová…

       – Postite sa od nespokojnosti a naplňte sa vďačnosťou…

       – Postite sa od hnevu a naplňte sa miernosťou a trpezlivosťou…

       – Postite sa od pesimizmu a naplňte sa nádejou a optimizmom…

       – Postite sa od starostí a naplňte sa dôverou v Boha…

       – Postite sa od sťažovania a naplňte svoj život jednoduchými vecami…

       – Postite sa od nátlaku a naplňte sa modlitbou…

       – Postite sa od smútku a zatrpknutosti a naplňte svoje srdce radosťou…

       – Postite sa od sebectva a naplňte sa súcitom s druhými…

       – Postite sa od neodpustenia a naplňte sa postojmi zmierenia…

       – Postite sa od slov a naplňte sa tichom a počúvaním druhých…

 

Ak dobre prežijeme tento pôst, náš každodenný život bude naplnený:

POKOJOM, DÔVEROU, RADOSŤOU A ŽIVOTOM.