Pôstna aktivita pre deti – Piatok utrpenia Pána

Pôstna aktivita pre deti – Piatok utrpenia Pána

Milé deti, pôstne obdobie sa blíži k záveru. Preto máme pre vás pripravený list, výnimočne na čítanie, ktoré nebudeme počuť v nedeľu, ale na Piatok utrpenia Pána (Veľký piatok). Keďže tento deň je iný ako ostatné, je pre vás pripravená iná aktivita ako zvyčajne. Nájdete ju na konci textu pôstneho listu. List s aktivitou si môžete stiahnuť kliknutím sem.
Posledná pôstna aktivita bude pripravená počas Trojdnia v druhej polovici tohto týždňa s témou Veľkonočnej nedele.