Prosím Vás o modlitbu za silu uspieť na pohovore a nájdenie práce pre mňa aj manžela, ktorý náhle prišiel o robotu. Ďakujem.