Prosím o modlitby za ZBP pre moju rodinu 🙏, nakoľko nás susedia neustále sledujú a ohovárajú. Nech ich náš Pán oslobodí od zlého a Duch svätý osvieti. PBZ