Prosím o modlitbu za dar dieťatka. S manželom už dlhšie túžime a prosíme Pána o tento dar. Ďakujeme, nech vás Pán požehná +