Prosím o modlitbu… Pane, len Ty jediný rozhodni či babku zoperovať alebo nie.
Ďakujeme. PBZ.