Prihlášky do seminára

Prihlášky do seminára

Nemajte strach prijať výzvu naďalej ohlasovať povolanie k zasvätenému životu a kňazskej službe. Cirkev to potrebuje!“ pápež František

Mladí muži, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána a chcú odpovedať na tento Boží hlas, sa môžu uchádzať o prijatie do Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a na štúdium Katolíckej teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v akademickom roku 2022/ 2023.
Prihlášky sa podávajú do 30. apríla 2022, zaslaním vyplnenej prihlášky na študijné oddelenie nášho kňazského seminára, alebo zaslaním elektronickej prihlášky na webovej adrese: https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home (študijný odbor KT-N). Viac informácií nájdete na internetovej stránke seminára: www.ksnr.sk