Z novicky Magdalény sa stala sestra Luisa Maria

Z novicky Magdalény sa stala sestra Luisa Maria

Život zasvätených osôb zjavuje tajomstvo Boha, ktorý miluje človeka tak ako ženích svoju nevestu. Novicka Magdaléna Kucková pocítila vo svojom srdci pozvanie k takejto láske a odpovedala na ňu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Svoje prianie voči Ježišovi vyjadrila slovami z knihy Pieseň piesní: “Na srdce si ma pritlač ako prsteň, sťa pečať na svoje rameno.”

Počas slávnosti, ktorá sa uskutočnila 20. septembra 2020 v provinciálnom dome v Ivanke pri Nitre za prítomnosti sestier a najbližšej rodiny, sa z novicky stala sestra Luisa Maria, SSpS. Hlavným celebrantom bol provinciál Spoločnosti Božieho Slova páter Pavol Kruták a v homílii sa prítomným prihovoril páter Igor Kráľ. Život zasvätených prirovnal k ikone, ktorou každý zjavuje niečo z lásky Boha.  A pokračoval: „Magdalénka, ja, keď dnes píšem ikonu pre Teba, predstavujem si Ťa s otvoreným náručím pre ľudí, svoju tvár máš upriamenú na Krista, v ktorom všetko dáva zmysel, a v ruke držíš srdce, ktoré ponúkaš na znak svojej lásky a vernosti.“ Slávnosti sa zúčastnil aj duchovný správca farnosti Žilina – Solinky, kňaz Dušan Pecko.

Sestra Luisa Maria prijala z rúk provinciálnej predstavenej ako symbol svojho zasvätenia rehoľné rúcho, profesný kríž a konštitúcie, ktoré sú pravidlami kongregácie. Misijnú charizmu rehole zvýraznila sestra Prasedis, ktorá obohatila liturgiu svojím indonézskym tancom.

 

sestra Katarína