Moderovaná adorácia o 16:00 hod

Moderovaná adorácia o 16:00 hod

Dnes slávime 36. svetový deň mládeže. Pri tejto príležitosti bude od 16:00 do 18:00 v našom kostole pripravený duchovný program organizovaný Komunitou Emanuel, určený najmä pre mladých od 16 do 30 rokov. Budú to chvály, krátka prednáška a moderovaná adorácia.