Cesta vďačnosti

Cesta vďačnosti

 

Pozývame vás na jednu dobrodružnú cestu, na ktorej budeme spoločne objavovať vďačnosť. Nazvali sme ju CESTA VĎAČNOSTI, ktorou chceme spoločne s vami kráčať, najmä v tomto období. Čo to je vlastne vďačnosť? Vďačnosť nás učí vidieť krásu okolo seba a vedieť …

Čo to je vlastne vďačnosť? Vďačnosť nás učí vidieť krásu okolo seba a vedieť nad ňou žasnúť. Vďačnosť nás učí vidieť aj v tých malých drobných veciach dar a pomáha nám uvedomiť si ako sme každý deň obdarovaní a obdarovávaní.

Ciele kurzu

  • byť vďačný v čase skúšky
  • ako mať postoj vďačnosti?
  • objaviť, prečo je dôležitá vďačnosť
  • ako pestovať postoj vďačnosti vo všedný deň?