Farské oznamy – 4. veľkonočná nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR Štvrtok: Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy, sviatok Sobota: Svätého Jozefa, robotníka, ľubovoľná spomienka Nedeľa: 5. Veľkonočná nedeľa – bude sa konať zbierka na seminár INFORMÁCIE Dnes máme hodovú zbierku na...

3. veľkonočná nedeľa

LITURGICKÝ KALENDÁR Piatok: Svätého Vojtecha, biskupa a mučeníka, spomienka Nedeľa: 4. Veľkonočná nedeľa – NEDEĽA DOBRÉHO PASTIERA – farské hody INFORMÁCIE Dnes pri svätej omši požehnáme mamičky, ktoré čakajú dieťa. Ospravedlňujeme sa za presunutie z predošlého...

FARSKÉ OZNAMY – 2. veľkonočná nedeľa

Dôležité informácie o živote vo farnosti.
Dávame do pozornosti možnosť darovať 2% nášmu Občianskemu združeniu Dobrý pastier. Tlačivá sú na farskej stránke a pre fyzické osoby aj na stolíkoch v kostole.