Slávenia a liturgia počas Veľkonočného trojdnia a hlavných dní

Slávenia a liturgia počas Veľkonočného trojdnia a hlavných dní

Veľkonočné trojdnie

 

Štvrtok Pánovej večere: 

      – ranná sv. omša o 6:30 NEBUDE;

      – sv. omša svätenia olejov v katedrále Najsvätejšej Trojice o 9:30;

      – sv. omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00;

     – bdenie v Getsemani pri eucharistickom Kristovi vo svätostánku začne po sv. omši a bude počas celej noci (do piatku 7:00). Do kostola sa bude dať v noci vojsť cez bočný vchod od fary. Hodina od 20:00 do 21:00 bude sprevádzaná spevmi mladých.

 

Piatok utrpenia Pána:

      – modlitba liturgie o 7:00;

Zbierka trvanlivých potravín. Tie môžete priniesť v v tento deň do 12:00 a vložiť ich do pripravených označených nádob pod striešku ku fare (oproti soche Jána Pavla II.). My ich potom odovzdáme núdznym.

      – krížová cesta po uliciach Soliniek so začiatkom pri kostole o 10:00;

     – obrady slávenie utrpenia a smrti Pána o 15:00 (prenášané aj online);

     – poklona krížu a adorácia eucharistického Krista v monštrancii pri Božom hrobe začne po obradoch a bude aj v noci a aj počas celej Svätej soboty. Do kostola sa bude dať v noci vojsť cez bočný vchod od fary. Hodina od 20:00 do 21:00 bude sprevádzaná spevmi mladých.

 

Svätá sobota:      

     – modlitba liturgie hodín o 7:00;

     – celodenná poklona rodín pri Božom hrobe do 19:00;

Počas celej Svätej soboty môžete prinášať jedlo do sakristie, ktoré sa použije ako agapé v hale CVČ po vigílii slávnosti zmŕtvychvstania Pána.

     – veľkonočná vigília o 19:30 (prenášané aj online).

 

Veľkonočná nedeľa:      

     – veľkonočné sv. omše 7:00, 8:30;

     – slávnostná sv. omša 10:30 (prenášané aj online), po ktorej sa bude očakávať v hale CVČ príhovor Sv. Otca Františka a požehnanie Urbi et orbi;

     – pravidelná adorácia od 18:00 do 19:00;

     – veľkonočná sv. omša o 19:30.

 

Veľkonočný pondelok:      

     – veľkonočné sv. omše 7:00, 8:30, 10:30 (večerná sv. omša o 19:30 v tento deň nie je).

 

Prajeme Vám všetkým milostivý a pokojný čas v týchto dňoch, v ktorých môžeme spoznávať Božiu veľkú moc a Jeho lásku k nám.