Polnočná omša a Narodenie Pána

Polnočná omša a Narodenie Pána

Pozvánka: polnočná omša 24:00

Pozvánka: Narodenie Pána 10:30h