Diár 2023 – Lectio divina, fialový | S menami svätých

Diár 2023 – Lectio divina, fialový | S menami svätých

Zľavový kupón: „lectiodivina

www.eshop.biblia.sk

Zľavový kupón: „lectiodivina

Kdekoľvek sa v živote nachádzame, Duch Svätý nás pozýva do aktívneho priateľstva s Kristom – Slovom, ktoré sa stalo telom a prišlo prebývať medzi nami [porov. Jn 1,14]. No ak máme vytvárať priateľský vzťah s Kristom, je dôležité naučiť sa počúvať Ho, teda naučiť sa vnímať, čo nám chce Boh povedať. A jedným z najlepších spôsobov, ako počúvať Boha, je pravidelné čítanie Božieho slova.

Preto Vám chceme ponúknuť starobylý spôsob, ako s úžitkom čítať Božie slovo a aplikovať ho do svojho života. Volá sa „Lectio divina“, čo doslova znamená „božské čítanie“, ale prekladá sa aj ako „duchovné čítanie“.

Lectio divina je známe od prvých storočí Cirkvi; už Origenes použil grécku frázu thea anagnosis (Božské čítanie), aby opísal spôsob, ako sa priblížiť prostredníctvom Písma k Bohu a k jeho vôli. Táto prax sa stala bežnou, keď púštni otcovia a matky urobili Božie slovo základom pre svoju osobnú modlitbu. Krátko na to svätý Benedikt urobil prax Lectio divina základnou normou západného mníšstva. Od najstarších storočí až po dnešné časy je Lectio divina životnou praxou, ktorá nás pozýva do intímneho vzťahu s Bohom.

Pápež Benedikt XVI. v roku 2005 zdôraznil, že jedným z účinných spôsobov, akým sa môže dnes obnoviť Cirkev, je práve Lectio divina. Povedal, že „stále čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou, prinesie Cirkvi novú duchovnú jar.“ Túto myšlienku upresnil slovami: „Medzi mnohorakým ovocím tejto novej biblickej jari by som rád spomenul rozšírenie sa starodávnej praxe Lectio divina, duchovného čítania Svätého písma. Táto prax spočíva v dlhšom zotrvaní nad biblickým textom, ktorý sa opätovne číta, ba takmer „prežúva“, … s cieľom vyťažiť z neho takpovediac „šťavu“, ktorá by živila meditáciu a kontempláciu a stala by sa akoby životnou miazgou pre konkrétny život. Podmienkou praktizovania Lectio divina je, aby myseľ i srdce osvietil Duch Svätý, teda sám inšpirátor Svätého písma, a teda, aby boli disponované na postoj „nábožného počúvania“. Takýto bol typický postoj Panny Márie, ako ho symbolicky predstavujú ikony zvestovania. Stačí, ak aj my dovolíme Duchu Svätému, aby nás viedol – tak, ako to urobila Panna Mária.

Žalmista vyznáva: „Tvoje slovo je svetlo premoje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch“ [Ž 119, 105]. Aj pre nás môže byť Božie Slovo svetlom, aby sme videli, kam máme kráčať v tomto čase zmätku a dezorientácie. Preto Vám chceme ponúknuť tento diár. Okrem k aplikáciu “Lectio divina”, ktorú nájdete vo svojom obchode App Store alebo Play store.

V mobilnej aplikácii nájdete pripravené texty, ktoré Vám pomôžu dostať sa do tejto praxe. Do aplikácie pravidelne pridávame nedeľné liturgické čítania Evanjelia spolu s meditáciou, modlitbou, kontempláciou a jednoduchou výzvou na aplikáciu Božieho slova v každodennom živote. Ďalej je tam možnosť vytvárať si vlastné poznámky, ktoré budú zoradené podľa dátumu meditácie. Ak budete využívať túto možnosť, odporúčame Vám uviesť ako názov poznámky text, nad ktorým rozjímate, prípadne kľúčové slovo, ktoré vystihuje to, čo ste premeditovali. Uľahčí Vám to návrat k premeditovanému Slovu, keď budete hľadať odpoveď na nejakú životnú otázku.

Prajem Vám, aby takto strávený čas s Kristom bol pre vás časom, v ktorom budete objavovať seba, Božiu vôľu a získate odhodlanosť vytrvať v dobrom.